وکیل خوب خانواده

لیست وکلای مشهد

لیست وکلای مشهد


وکیل خوب خانواده

وکیل خوب خانواده

 

وکیل خوب خانواده

 

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه برادر بزرگتر را مانند پدر میدانند و میفرمایند برادر مثل پدر است و در جایگاه پدر .امام رضا (ع) نیز میفرمایند : برادر بزرگتر به منزله ی پدر است .

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

با توجه به روایاتی از این دست و عرف جامعه در صورتی که پدر نباشد برادر بزرگ را مانند پدر میدانند .اما آیا برادر میتواند ولی خواهر خود باشد و به او امر و نهی نماید ؟

مطابق ماده ی ۱۸۰ قانون مدنی ” طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .”

ولایت قهری برای طفل صغی است بنابراین زمانی که فرزند کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود.

ولایت تنها مختص پدر و جد پدری می باشد و برادر ولایتی بر خواهر ندارد و حق امر و نهی و ضرب و شتم خواهر را ندارد و در صورت ضرب و شتم باید دیه ی آن را بپردازد .

علیرغم این عدم ولایت به گفته ی فقها در صورت نبود پدر و جد پدری در زمان ازدواج مستحب است که خواهر برادر را وکیل خود کند و همچنین مستحب موکد است که نفقه ی خواهر را تامین نماید .