وکیل خوب در ایران

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد


وکیل خوب در ایران

وکیل خوب در ایران

وکیل خوب در ایران

 

وکیل خوب در ایران

همه افراد جامعه ممکن است درگیر مسایل حقوقی و قضایی شوند اما همه دانش لازم جهت اقدام مناسب

و در خور در این گونه موارد را ندارند و بهتر است که با یک متخصص در این زمینه یعنی یک وکیل پایه یک دادگستری

مشورت لازم را داشته باشند. مسلما فرد نمی تواند به هر وکیلی اعتماد کند و به دنبال یک وکیل قابل اعتماد است

زیرا گاهی لازم است موکل اسرار بسیاری را برای وکیل و مشاور حقوقی فاش کند و یا اینکه

مدارک خود را در اختیار او جهت انجام کار قرار دهد.

در واقع اولین و مهم ترین ویژگی که در یک وکیل دادگستری باید جستجو کنیم، قابل اعتماد بودن و امانت داری اوست.

یک وکیل دادگستری دفاع از جان، مال و ناموس و آبروی مردم را بر عهده دارد به همین دلیل زمان عقد

قرارداد با یک وکیل نیاز است نکاتی مورد توجه قرار گیرد:

توجه داشته باشید فردی که خود را وکیل معرفی می کند باید دارای پروانه وکالت دادگستری معتبر باشد.

 

با وی نمایید و نکات زیر را هنگام عقد قرارداد مورد توجه قرار دهید:

  • میزان حق الوکاله می تواند برابر با تعرفه ای باشد که سال 1385 در مورد
  • حق الوکاله تصویب شد یا این که بیشتر از آن یا حتی کمتر باشد و این بستگی
  • به توافق وکیل و موکل دارد. در صورتی که موکل حق الوکاله را پرداخت کرده باشد
  • و وکیل هم اقدام ابتدایی را انجام داده باشد. موکل نمی تواند
  • حق الوکاله پرداختی را با فسخ قرارداد وکالت بازپس گیرد.
  • نتیجه دادگاه و این که رای صادره به نفع موکل باشد یا خیر هیچ تاثیری در میزان
  • حق الوکاله ندارد و وکیل متعهد به وصول به نتیجه به نفع موکل نیست.

 

وکیل خوب وکیلی ست که تمام تلاش خود را در جهت احقاق حق و اجرای عدالت به کار گیرد

و تنها به سود مالی چشم نداشته باشد بلکه جنبه معنوی شغل خود را هم فراموش نکند.

تعهدات موکل در مقابل وکیل هم از این قرار است:

وکیل خوب در ایران

وکیل خوب در ایران