وکیل خوب در ایران

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل خوب در ایران

ارثیه زنان از ملک و زمین

وکیل خوب در ایران

همه افراد جامعه ممکن است درگیر مسایل حقوقی و قضایی شوند اما همه دانش لازم جهت اقدام مناسب

و در خور در این گونه موارد را ندارند و بهتر است که با یک متخصص در این زمینه یعنی یک وکیل پایه یک دادگستری

مشورت لازم را داشته باشند. مسلما فرد نمی تواند به هر وکیلی اعتماد کند و به دنبال یک وکیل قابل اعتماد است

زیرا گاهی لازم است موکل اسرار بسیاری را برای وکیل و مشاور حقوقی فاش کند و یا اینکه

مدارک خود را در اختیار او جهت انجام کار قرار دهد.

در واقع اولین و مهم ترین ویژگی که در یک وکیل دادگستری باید جستجو کنیم، قابل اعتماد بودن و امانت داری اوست.

یک وکیل دادگستری دفاع از جان، مال و ناموس و آبروی مردم را بر عهده دارد به همین دلیل زمان عقد

قرارداد با یک وکیل نیاز است نکاتی مورد توجه قرار گیرد:

توجه داشته باشید فردی که خود را وکیل معرفی می کند باید دارای پروانه وکالت دادگستری معتبر باشد.

 

با وی نمایید و نکات زیر را هنگام عقد قرارداد مورد توجه قرار دهید:

  • میزان حق الوکاله می تواند برابر با تعرفه ای باشد که سال ۱۳۸۵ در مورد
  • حق الوکاله تصویب شد یا این که بیشتر از آن یا حتی کمتر باشد و این بستگی
  • به توافق وکیل و موکل دارد. در صورتی که موکل حق الوکاله را پرداخت کرده باشد
  • و وکیل هم اقدام ابتدایی را انجام داده باشد. موکل نمی تواند
  • حق الوکاله پرداختی را با فسخ قرارداد وکالت بازپس گیرد.
  • نتیجه دادگاه و این که رای صادره به نفع موکل باشد یا خیر هیچ تاثیری در میزان
  • حق الوکاله ندارد و وکیل متعهد به وصول به نتیجه به نفع موکل نیست.

 

وکیل خوب وکیلی ست که تمام تلاش خود را در جهت احقاق حق و اجرای عدالت به کار گیرد

و تنها به سود مالی چشم نداشته باشد بلکه جنبه معنوی شغل خود را هم فراموش نکند.

تعهدات موکل در مقابل وکیل هم از این قرار است:

وکیل خوب در ایران

وکیل خوب در ایران

تماس 09156024004