وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد

وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد

وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد

 

ممنوع الخروجی زوج

هنگامی که زوجه مهریه خود را مطالبه نماید از 2 راه این امکان برای وی وجود دارد:

  1. اجرای ثبت
  2. دادگاه

اگر زوج از طریق اجرای ثبت اقدام نماید در ابتدا می بایست

از طریق دفترخانه ی ازدواج مبادرت صدور اجراییه نماید

و سپس نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول زوج اقدام نماید.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

یکی از راههای تحت فشار قرار دادن زوج برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند

ممنوع الخروجی وی می باشد. که این امر هم از طریق دادگاه  و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است.

که در این موارد به موجب ماده ی 17 قانون گذرنامه دولت می تواند

از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری

و ثبت اسناد متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در ایین نامه تعیین شده جلوگیری کند.

همچنین به استناد ماده ی 23 قانون محکومیت های مالی ،

در دعاوی حقوقی پس از صدور رای محکومیت مهریه و پرداختن مهریه

و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج، زوجه می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی کند.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد 09153104004

 

در این موارد دادگاه مکلف به پذیرش آن است مگر در دو مورد:

  1. مهریه پرداخت شود
  2. اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود

 

وکیل خوب رفع ممنوع الخروجی در مشهد 09153104004

 

اگر زوجه از طریق ثبت برای ممنوع الخروجی زوج اقدام نموده باشد

چه راهکارهایی برای رفع این ممنوع الخروجی وجود دارد؟

پاسخ: اداره ثبت از 3 طریق می تواند رفع ممنوع الخروجی نماید:

1. زوج بدهی را پرداخت کند.

2. زوجه از تقاضای ممنوع الخروجی همسرش منصرف گردد.

3. دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع لازم به ذکر است

اگر زوج وثیقه ای جهت رفع ممنوع الخروجی ارائه نماید اداره ی ثبت اختیار اخذ وثیقه را نخواهد داشت.

برخی از افراد به دلیل شغلی که دارند لازم است به خارج از کشور سفر کنند

و این سفر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل تقاضای رفع ممنوع خروجی می دهند

که در این مورد به استناد رای و مدت رویه و  با توجه به شغل و پس از احراز شرایط خاص بدهکار ممنوع الخروجی وی رفع می گردد.

اما اگر کسانی بع قصد فرار و امتناع از پرداخت بدهی قصد خروج از کشور  داشته باشند

و با خروج آنها وصول طلب غیر ممکن گردد ممنوع الخروجی میگردد تا بدهی خود را پرداخت نماید.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص مهریه ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004