وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

 

عده

عده مدت زمان معینی است که زن پس از جدایی ازشوهر باید صبرکرده وتاپایان آن ازدواج نکند.عده ممکن است به سبب یکی از امور زیرباشد:

۱-طلاق ۲-فسخ ازدواج  ۳-فوت شوهر  ۴-اتمام مدت عقد ویابذل آن درازدواج موقت

وکیل طلاق توافقی در مشهد

درطلاق ۲نوع عده وجوددارد:

درصورتی که زن حامله باشد عده طبق ماده ی ۱۱۵۳قانون مدنی تازمان وضع حمل می باشد

ودرصورتی که حامله نباشد برابر ماده ۱۱۵۱قانون مدنی عده سه طهرمی باشد که طهر

در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن بدین مفهوم که در مدت عادت زنانگی نباشد.

درفسخ نکاح عده آن طهراست مگر آنکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت عده ی او سه ماه است.

عده ی وفات طبق ماده ی ۱۱۵۴قانون مدنی:”عده ی وفات چه در دائم وچه درمنقطع۴ماه و۱۰روز است

مگر اینکه زن حامله باشد که دراینصورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است.

مشروط براینکه فاصله ی بین فوت شوهر ووضع حمل از۴ماه و۱۰روز بیشتر باشد والا مدت همان ۴ماه و۱۰روز است.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

عده ی اتمام مدت ویابذل آن مربوط به عقدموقت است.اگر زن حامله باشد عده ی اوباوضع حمل منقضی می شود

ولی اگر حامله نباشد درمورد بذل یا انقضاءمدت یافسخ نکاح مقرر می دارد:”عده ی فسخ نکاح و بذل مدت

وانقضای آن درمورد نکاح منقطع درغیر حامل دو طهر است مگراینکه زن با انقضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت۴۵روزاست.

زنانی که عده ی طلاق ندارند:

۱-زنی که بین او وشوهرش نزدیکی واقع نشده باشد

۲-زن یائسه نه عده ی طلاق دارد ونه عده ی فسخ نکاح ولی عده ی وفات درهرمورد باید رعایت شود

بطورکی درعده ی طلاق رجعی حقوق وتکالیف زن وشوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است

درصورتی که زن درهنگام عده ی بامردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است ودرصورت آگاهی ازحکم عده ازدواج آن زن ومرد بایکدیگر برای همیشه حرام است.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج

 

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل طلاق در مشهد - وکیل خوب در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004