وکیل خوب طلاق در خراسان

مشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق در خراسان

 

وکیل خوب طلاق در خراسان

 

 

طلاق مبارات

طلاق مبارات نوعی از طلاق بائن است که در آن کراهت و تنفر از جانب طرفین نسبت به یکدیگر می باشد .در ماده ی ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات این گونه بیان شده است “: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد .”

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* مبارات در فقه :

مبارات به معنای بیزار شدن از یکدیگر است .طلاق مبارات یک طلاق شرعی است و در قرآن نیز به آن اشاره شده است .تفاوت طلاق مبارات با خلع آن است که در مبارات تنفر زن و شوهر دو جانبه است به همین دلیل عوض طلاق نمی تواند بیشتر از مهریه باشد اما در طلاق خلع تنفر زن نسبت به مرد می باشد و یک طرفه است .

* طلاق مبارات نوبت اول :

هنگامی که زوجین نسبت به یکدیگر تنفر و کراهت داشته باشند به طوری که قادر به ادامه ی زندگی مشترک نباشند از یکدیگر جدا می شوند این طلاق صادره به واسطه ی کراهت طرفینی مبارات نوبت اول می باشد حال اگر مجددا با هم ازدواج نمایند و سپس جدا شوند طلاق مبارات نوبت دوم است .

* نفقه و مهریه در طلاق مبارات :

طلاق مبارات نوعی از طلاق توافقی می باشد که در آن زوجین باید در مورد مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق برسند زیرا رای دادگاه بر اساس همین توافقات می باشد .میزان نفقه و مهریه در طلاق مبارات کاملا به توافق طرفین بستگی دارد و ممکن است زن در قبال طلاق نفقه و مهریه خود را بذل کند و یا اینکه بخشی از آن را دریافت نماید .این امور باید با توافق طرفین حاصل گردد و اگر توافقی نباشد دیگر طلاق مبارات نخواهد بود .

* طلاق مبارات مدخوله :

در حکم طلاق دادگاه عبارات مدخوله یا غیر مدخوله درج می گردد که این امر بدان معناست که زوجه در زمان جدایی باکره و دوشیزه است یا خیر.اگر در زمان جدایی زوجه باکره باشد عده ی طلاق ندارد و می تواند پس از جدایی ازدواج نماید اما اگر زوجه باکره نباشد لازم است پس از جدایی مدتی را به عنوان عده نگه دارد .

تماس 09156024004