وکیل خوب طلاق در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل خوب طلاق در مشهد


وکیل خوب طلاق در مشهد

بهترین وکیل خوب طلاق در مشهد

* طلاق یکی ازراهکارهایی است که معمولا باید به عنوان آخرین به ان فکر کرد .

در قانون و فقه طلاق به دو دسته تقسیم می شود که هر کدام ویژگی های خود را دارد.

در این مطلب به اختصار در این باره وکیل پایه یک دادگستری در مشهد توضیح خواهد داد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خوب طلاق در مشهد

 

* طلاق به رجعی و بائن تقسیم می شود .

طلاق رجعی 

در ماده ی 1148 قانون مدنی بیان شده است :
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .”وکیل طلاق در مشهد

طلاق بائن

عبارت است از اینکه مرد نمی تواند بعد از طلاق رجوع نماید موارد این طلاق در ماده ی 1145 قانون مدنی بیان شده است. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
موارد:
١- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
٢- طلاق یائسه” وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
٣- طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده است. “وکیل پایه یک در مشهد
۴- سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل اید اعم از اینکه وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.” وکیل پایه یک مشهد”

طلاق خلع ومبارات:

جمله “مهرم حلال جانم آزاد” اشاره به طلاق خلع و مبارات دارد که در آن زن به خاطر تنفر از شوهر حاضر می‌شود با پرداخت پول از عقید همسری وی رها گردد.

در طلاق خلع اگر زن در زمان عده از بذل خود نسبت به مهریه رجوع کند طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خوب طلاق در مشهد

 

تفاوت طلاق رجعی و بائن

  • اولین تفاوت این دو طلاق در امکان رجوع مرد می باشد بدان مفهوم که در طلاق رجعی مرد میتواند در ایام عده از طلاق رجوع کند بدون آن که عقدی میان آنان منعقد گردد “وکیل مشهد” ولی در طلاق بائن چنین امری امکان پذیر نمی باشد و نیاز به ازدواج مجدد می باشد .” وکیل در مشهد”
  • دومین تفاوت آن است که در صورتی که طلاق بائن باشد اگر زن عده نداشته باشد می تواند بلافاصله ازدواج نماید “وکیل خوب در مشهد” ولی در طلاق رجعی حتما زن باید تا پایان مدت عده صبر نماید . “بهترین وکیل در مشهد
  • سومین تفاوت این است که در طلاق رجعی در مدت عده هر یک از زوجین فوت نماید دیگری از وی ارث می برد. “وکیل ارث در مشهد” اما در طلاق بائن پس از طلاق رابطه به پایان رسیده و از یکدیگر ارث نمی برند . “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
  • چهارمین تفاوت ان است که در طلاق رجعی در مدت عده تکالیف مرد در برابر زن همچنان وجود دارد به همین دلیل نفقه ی دوران عده بر عهده ی شوهر است” وکیل نفقه در مشهد” مگر طلاق به علت عدم تمکین زن بوده باشد ولی در طلاق بائن به زن نفقه ای تعلق نمی گیرد .” وکیل تمکین در مشهد

طلاق در زمان بارداری

طلاق گرفتن در زمان بارداری ایرادی ندارد اما زن باید تا زمان وضع حمل و به دنیا آمدن طفل حتی اگر از عده سه ماه و ۱۰ روز هم بیشتر باشد عده نگه دارد و تا به دنیا آمدن طفل حق ازدواج مجدد ندارد.

نفقه

نفقه ندادن مرد به زن به مدت شش ماه، زن میتواند طلاق بگیرد و حتی اگر استنکاف شوهر از دادن نفقه به خاطر فقر وی باشد.

 

نکته: طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است.

نکته: طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

نکته: معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرایندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

نکته: چنانچه زوج بدون اجازه زوجه ازدواج موقت (صیغه ای) نماید مطابق بند ۱۲ سند نکاحیه وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته است چون کلمه ازدواج مجدد زوج مطلق بوده و شامل ازدواج دائم یا منقطع می‌شود.

نکته: معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.

نکته: طلاق ایقاع است، عقد نیست و چون نیازمند صیغه طلاق می‌باشد تشریفاتی است.

* جهت مشاوره و کلیه امور حقوقی در خصوص حقوق خانواده میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مجموعه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید و از تجارب وکیل پایه یک در مشهد بهره مند شوید.