وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

 

مهریه زن پس از فوت

*** تکلیف مهریه زوجه پس از فوت از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد >>>

* اگر زن قبل از دریافت مهریه از زوج فوت کند “وکیل ارث در مشهد” و مهریه او وجه رایج باشد، ورثه زن استحقاق دریافت مهریه را “وکیل مهریه در مشهد” دارند. یعنی با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود “وکیل انحصار وراثت در مشهد” و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قانون ارث به ورثه او انتقال پیدا” وکیل ارث در مشهد” می کند.

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر همواره یکی از موارد رجوع به دادگاه‌ها “وکیل دادگاه در مشهد” می باشد. از آنجا که معمولا بعد از فوت شوهر اموال او به وراث می رسد معمولا درگیریهایی در این خصوص بروز می شود. مثال :زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه “وکیل حقوقی در مشهد” کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه {اموال به جا مانده از متوفی} را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه “وکیل وصیت نامه در مشهد” شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است {نه سکه یا اموال منقول =ماشین و… و غیر منقول =زمین، خانه، دیگر} بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟ “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

*برابر قانون ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود “وکیل ارث در مشهد” تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار “وکیل وصیت در مشهد” می گیرد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

*حال اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه “وکیل خوب در مشهد” او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را “بهترین وکیل در مشهد” دارند. با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد “وکیل پایه یک در مشهد” و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه “وکیل مدافع در مشهد” می کند.

* ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” . زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند “وکیل حقوقی در مشهد” و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا “وکیل خانواده در مشهد “هستند.

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است “وکیل خانواده در مشهد” . همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر “وکیل زوج در مشهد” است. اما گاهی اوقات ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
حال اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته “وکیل زوجه در مشهد” و پدر او مسوول پرداخت مهریه خواهد بود.

* در پاسخ توسط بهترین وکیل در مشهد به این ابهام که آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه زندانی می شود یا نه؟ وکیل پایه یک دادگستری در مشهد باید گفت: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند “وکیل اجرای احکام در مشهد” و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد “وکیل زندانیان در مشهد” شد. مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته” وکیل اعسار در مشهد “می شود.

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* با فوت زن کلیه حقوق و مطالبات او به ورثه وی میرسد “وکیل ارث در مشهد” که از جمله حقوق زن مهریه اوست” وکیل مهریه در مشهد” که اگر در زمان حیات او از شوهر نگرفته باشد این حق به ورثه اش می رسد از این رو پدر و مادر زن از مهریه وی ارث برده” وکیل خانواده در مشهد” و برای محاسبه مهریه سهم شوهر از مبلغ مهریه کسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد “وکیل نفقه در مشهد “شد.

* بنابراین زن و ورثه او اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است مالک نصف مهریه اند “وکیل فسخ نکاح در مشهد” و اگر دخول انجام شده است مالک تمام مهریه اند “وکیل مهریه در مشهد” ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان بعلاوه والدین زن از مهریه ارث “وکیل ارثیه در مشهد” می برند

.

*** قبل از هرگونه اقدام جهت وصول مهریه با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد در جهت نزدیک ترین راه و سریع ترین راه با ما تماس بگیرید. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد و وکیل مهریه در مشهد شماره تلفن :۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خوب مهریه در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل خوب مهریه در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004