وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل تعدیل مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

مهریه عندالمطالبه _ مهریه عندالاستطاعه

* مهریه عندالمطالبه چیست؟

پاسخ توسط وکیل پایه یک دادگستری: آنچه که به لحاظ عرفی از شنیدن واژه مهریه زن به ذهن خطور می کند مهریه ای است که در اصطلاح حقوقی به آن مهریه عندالمطالبه گفته می شود . اما در طی سال های اخیر نوع جدیدی از مهریه رواج یافته است که به آن مهریه عندالاستطاعه گفته می شود . این مهریه که با توافق زن و مرد تعیین می شود ، با مهریه عندالمطالبه تفاوتهایی دارد . برای اطلاع از تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه ابتدا بایستی در خصوص مهریه عندالمطالبه توضیحاتی توسط وکیل ارائه کنیم .
به بیان ساده ، معنی عند المطالبه آن است که به محض مطالبه زن ، مرد موظف به پرداخت می شود .
مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که زن هر زمان اراده کند می تواند آن را مطالبه کند .
 تا زمانی هم که مرد مهریه را به زن نپردازد ، زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند و تمکین نکند .
بنا بر آنچه گفته شد ، وصول مهریه عندالمطالبه آسان تر از وصول مهریه عندالاستطاعه است و زن می تواند با مراجعه به اجرای اسناد رسمی مهریه اش را وصول کند . همچنین ، مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده نیز برای دادخواست مهریه امکانپذیر می باشد . در صورتی که مرد مهریه عندالمطالبه را به زن نپردازد ، ممکن است که به درخواست زن روانه زندان بشود .

* تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه >>>

بنا بر آنچه که وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت، مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که از حین عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می گیرد و زن هر زمان بخواهد می تواند آن را مطالبه کند . مهریه عندالمطالبه در هر زمانی که زن درخواست کند باید به او پرداخت بشود . این یکی از تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه است . چرا که در مهریه عندالاستطاعه ، زن در صورتی می تواند مهریه اش را بگیرد که مرد توانایی یا استطاعت پرداخت آن به زن را داشته باشد . بعلاوه اینکه در مهریه عندالاستطاعه زن موظف است که برای دریافت مهریه ، دارا بودن مرد را ثابت کند و اموالی از او به دادگاه معرفی نماید . اما در مهریه عندالمطالبه این مرد است که برای عدم پرداخت مهریه باید ندار بودن خود را ثابت کند یا تقاضای اعسار کند .
*** برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی حق جویان نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند .