وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه

وکیل خوب نفقه در مشهد

 

 

 

نفقه پدر و مادر

سؤال متداول از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اینست که تأمین مخارج پدر و مادر نیازمند، به عهده چه کسی مى باشد؟ که وکیل خوب مشهد و وکیل خانواده مشهد و وکیل نفقه در مشهد به تحلیل آن می‌پردازد.

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* نفقه اقارب (بستگان) در اصطلاح حقوقی عبارت است “وکیل نفقه در مشهد” از: مسکن، البسه، غذا و اثاث خانه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت نفقه دهنده.”وکیل نفقه مشهد

* نفقه در لغت عبارتست از : به معنا خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی “وکیل پایه یک مشهد” است.

*** ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی در این “وکیل خانواده در مشهد” خصوص بیان می‌دارد :نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان و در درجه بعد بر عهده نوه است و جنسیت فرزندان تاثیری در این موضوع ندارد.

* در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بیان گردیده :در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به پرداخت نفقه به یکدیگر “وکیل نفقه در مشهد” هستند.
تفسیر این ماده از عبارت ‘اقارب نسبی’ در ‘خط عمودی’ اعم از صعودی یا نزولی این است که فقط خویشاوندان نسبی که بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند “وکیل خوب در مشهد” ، ملزم هستند تا تحت شرایطی ازجمله نیاز طرف مقابل، به او نفقه” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” بپردازند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

شرایط پرداخت نفقه اقارب

۱- نسبی و عمودی بودن قرابت
باید بین اقارب رابطه نسبی برقرار “وکیل نفقه اقارب در مشهد” باشد. منظور از خویشاوندی نسبی پیوند والدین با فرزندان خود و نیز پیوند میان برادران و خواهران” وکیل خانواده در مشهد “است.

بستگان نسبی باید در خط عمودی باشند مثل پدر، مادر، فرزند و نوه بنابراین بستگان نسبی در خط افقی مثل خواهر، برادر، عمو، عمه و … مشمول الزام به پرداخت نفقه به یکدیگر نمی‌شود “وکیل نفقه در مشهد” ؛ بنابراین خویشاوندانی که از هم متولد نشده‌اند مثل (برادر و خواهر یا خاله و خواهرزاده یا عمو و برادرزاده) قانونا ملزم به انفاق “وکيل مشهد” به یکدیگر نیستند.

۲- در نفقه اقارب فقر و ناتوانی مالی دریافت کننده نفقه ضروری “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “است.

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی بیان گردیده: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد” بهترین وکیل در مشهد” ؛ لذا در این مورد باید هر دو شرط ناتوانی مالی و ناتوانی از اشتغال به کسب و کار برقرار” وکیل حقوقی در مشهد” باشد.

۳- داشتن استطاعت مالی پرداخت کننده نفقه. “وکیل خوب مشهد

در ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی بیان گردیده: کسی ملزم به انفاق است “وکیل در مشهد “که متمکن از دادن نفقه باشد “وکیل نفقه در مشهد” ، یعنی بتواند بدون اینکه از حیث پرداخت نفقه در وضع معیشت خود دچار مضیقه و ناتوانی گردد، نفقه بدهد “وکیل خانواده در مشهد “. برای تشخیص توانایی مالی باید تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه در نظر گرفته” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” شود.

* در واقع می‌توان گفت اگر کسی دارایی اش کافی باشد که مخارج زندگی شخصی خودش را بپردازد “وکیل نفقه کیفری در مشهد” ، در صورت نیازمند بودن اقارب ملزم به پرداخت نفقه سایر بستگان و خویشان خود “وکیل حقوقی در مشهد” است وگرنه مسئولیتی در این خصوص ندارد” وکیل پایه یک مشهد” .

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تفاوت نفقه اقارب و نفقه زوجه

نفقه زن حقى می‌باشد که بر عهده مرد است” وکیل مرد در مشهد “، فرق نمى کند مرد دارا باشد یا ندار، زن مطالبه کند یا نکند “وکیل نفقه در مشهد” . علاوه بر این نفقه زن بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مثل پدر و مادر و اولاد مقدم “وکیل خوب در مشهد” است.

*ولی وجوب نفقه اقارب منوط به ۳ شرط مزبور میباشد:

*به موجب ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی” وکیل نفقه در مشهد” کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز محسوب می‌گردد “وکیل خوب در مشهد “و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما = طلبکاران خواهد بود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، ولی اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* طلب زن از بابت نفقه ‘ممتاز’ محسوب می­ شود در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است “بهترین وکیل در مشهد” ؛ بنابراین نفقه زوجه شامل نفقه ایام گذشته نیز می‌شود “وکیل خوب در مشهد” و مانند دینی بر عهده شوهر قرار می‌گیرد،
اما نفقه اقارب صرفاً شامل نفقه آینده خواهد بود “وکیل پایه یک در مشهد” و نفقه ایام و روز‌های گذشته را نمی‌توانند مطالبه “وکیل مرد در مشهد “کنند.

*در مورد نفقه زن، معیار حال زن و نیاز‌های اوست و دارا بودن یا ندار بودن مرد در آن تاثیری ندارد “وکيل کیفری در مشهد” ، در حالی که در مورد نفقه اقارب، نیاز‌های مستحق و توانایی منفق (نفقه دهنده) ملاک “وکیل مدافع مشهد” است.

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*در همین جهت ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می‌دارد: کسی مستحق نفقه است “بهترین وکیل در مشهد” که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم “وکیل حقوقی در مشهد” سازد.

*و به موجب ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه “وکیل طلاق توافقی در مشهد” گردد.

در صورت تعدد نفقه دهندگان

اگر نفقه دهنده بیش از یک نفر باشد “وکیل طلاق در مشهد” در این صورت همگی موظف هستند تا به طور مساوی نفقه فرد واجب‌النفقه را بپردازند “وکیل طلاق توافقی در مشهد” . به‌طور مثال اگر فرد مستحق نفقه، یک پسر و دو دختر توانگر داشته باشد، آنان موظفند تا به طور مساوی به پدر یا مادر خود نفقه بپردازند “وکیل نفقه در مشهد “و در این خصوص فرقی میان دختر و پسر وجود ندارد .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در صورت تعدد نفقه گیرندگان

اگر مستحق نفقه بیش از یک نفر باشد “وکیل طلاق توافقی در مشهد” نفقه دهنده باید با لحاظ کردن توانایی مالی خود و به ترتیب اولویت به مستحقین نفقه، نفقه “وکیل طلاق در مشهد “بپردازد.

*به عنوان نمونه: اگر فردی همسر، فرزند و پدر و مادر نیازمند داشته باشد ابتدا باید نفقه همسرش را پرداخت کند “وکیل زوجه در مشهد “سپس نفقه فرزند در اولویت قرار می‌گیرد “وکیل حضانت در مشهد” بعد از آن نوبت به پرداخت نفقه پدر و مادر است “وکیل حقوقی در مشهد” ؛ بنابراین اگر فردی که توانایی مالی محدودی دارد هم فرزند نیازمند و هم پدر نیازمند داشته باشد، اولویت با فرزند او” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” میباشد .

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

آثار عدم پرداخت نفقه

*اگر شخصی متمکن نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد” وکیل کیفری در مشهد” ؛ مستحقین به دریافت نفقه می‌توانند به طور قانونی و با رجوع به محکمه نفقه‌ی خود را مطالبه “وکیل نفقه کیفری در مشهد “کنند.

*چنانچه دعوای مطالبه نفقه که دعوای مالی میباشد “وکیل ملکی در مشهد” و عموماً زیر بیست میلیون تومان است؛ رسیدگی به چنین دعاوی چون زیر ۲۰میلیون میباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است “وکیل شورا حل اختلاف مشهد” و چنانچه حاصل جمع نفقه‌ی مورد ادعای فرد بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید دعوای خود را در دادگاه طرح” وکیل دادگستری در مشهد” نماید.

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*مهمترین نکته اینکه به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده “وکیل خانواده در مشهد

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد “وکیل تمکین در مشهد” یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم “وکیل نفقه کیفری در مشهد” می‌گردد.

*پاسخگویی به سوالات همشهریان گرامی در خصوص نفقه، نفقه کیفری، نفقه زن، نفقه فرزند، نفقه پدر، نفقه مادر، نفقه والدین، و کلیه اشخاص واجب النفقه میتوانید با وکلای موسسه حقوقی و داوری حق در تماس باشید و از تجربه و علم بهترین وکیل در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل نفقه در مشهد بهره مند شوید.

تلفن هماهنگي :۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خوب نفقه در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل کیفری نفقه در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب خانواده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004