وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه در مشهد

 

نفقه در دوران عقد

طبق ماده ی۱۱۰۲قانون مدنی:”همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود

وحقوق و تکالیف زوجین درمقابل همدیگر برقرار می گردد.”(بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

یکی ازاین حقوق وتکالیف پرداخت نفقه ازسوی زوج به زوجه می باشد واین امرهم دردوران عقد وهم دردوران زندگی مشترک اتفاق می افتد.

امابسیاری از فقها اعتقاد دارند تازمانی که دخنر درمنزل پدری سکونت دارد وخانه ی شوهر نرفته است

همانند سابق باید از پدر خود تبعیت کند وتامین هزینه های زندگی وی یاهمان نفقه ی دوران عقد به عهده ی پدراست.(بهترین وکیل خانواده درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

البته اختلافی دراین زمینه وجوددارد که اگر منظور از تمکین فقط تمکین عام باشد پرداخت نفقه ی دوران عقد واجب است

اما اگر منظور از تمکین،تمکین عام وخاص باشد چون درعرف جامعه تادختر به منزل شوهر نرفته امکان تمکین خاص نیست

پس زوج تکلیفی درپرداخت نفقه ی دوران عقد ندارد.لازم به ذکر است فقها ومراجع دینی دراین خصوص به عرف محل توجه دارند.(وکیل پایه یک دادگستری درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

وکیل طلاق توافقی در مشهد

زوجه ی باکره دردوران عقد درجواب دادخواست شوهر به تمکین می تواند ازحق حبس خود استفاده کند

وتمکین راموکول به پرداخت کامل مهریه نماید واین استناد به حق باعث ازبین رفته نفقه ی زوجه نمی شود

وزن می تواند دادخواست مطالبه ی نفقه به مرجع صالح قضایی بدهد.شکایت ترک انفاق دردوران عقد

به دلیل استناد به حق حبس نیز میسر است بااستناد به ماده ی ۵۳قانون حمایت خانواده.(وکیل خوب مهریه درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل خوب نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکراست زوجه زمانی می تواند ازحق حبس خود استفاده کندکه:

۱-مهریه حال باشد

۲-زوجه حاضر به تمکین باشد به شرط پرداخت مهریه

۳- زوجه قبل از استفاده از حق حیس به اختیار خود تمکین نکرده باشد.

بدین مفهوم که تمکین حتی برای یکبار باعث ازبین رفتن حبس خواهد شد بنابراین نفقه جزءحقوق زوجه می باشد

که حتی دردوران عقدنیز به وی تعلق می گیرد واگر دراین موارد اختلافی بین خانواده ها وجوددارد بهتر است

قبل از عقد آن را حل نمایند تا ازمشکلات بعدی جلوگیری گردد.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرند.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل خوب نفقه در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل طلاق توافقی در مشهد - 09153104004 - وکیل خانواده در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004