وکیل دادگاه انقلاب در مشهد

وکیل خوب در مشهد 09153104004

وکیل خوب در مشهد 09153104004


وکیل دادگاه انقلاب در مشهد

 انواع جرایم

* جرایم مستمر >>>
* اخفای مال مسروقه. “وکیل سرقت در مشهد
* اخفای مقصرین. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل دادگاه انقلاب در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* دیوارکشی. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
*توقیف غیرقانونی. “وکیل پایه یک در مشهد
* ترک انفاق. “وکیل نفقه کیفری در مشهد”
*حمل اسلحه غیر مجاز. “وکیل دادگاه انقلاب در مشهد”
* عدم اخذ شناسنامه برای طفل تازه متولد. “وکیل شناسنامه در مشهد”
* عدم ثبت واقعه ازدواج. “وکیل مشاور ازدواج در مشهد”
* وکیل تصرف عدوانی. “وکیل در مشهد”
* عدم پرداخت نفقه. “نفقه کیفری در مشهد ”
* حبس و توقیف غیرقانونی. “وکیل در مشهد”
*نهرکشی.” وکیل پایه یک مشهد” *مزاحمت از حق. “وکیل مشهد”
*ممانعت از حق.” وکیل کیفری مشهد” *استفاده از لباس مامور.” وکیل خوب در مشهد”

 

وکیل دادگاه انقلاب در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* جرم آنی >>>
* سرقت.” وکیل سرقت در مشهد”
* آدم ربایی. “وکیل آدم ربایی در مشهد”
* خیانت در امانت. “وکیل خیانت در امانت در مشهد”
*ایراد ضرب و جرح. “وکیل ضرب و جرح در مشهد”
* نبش قبر. “وکیل کیفری در مشهد”
* ورود به منزل غیر به عنف.” وکیل پایه یک مشهد”
* تقاضای ثبت ملک غیر. “وکیل املاک در مشهد”
* ممانعت از حق بهره برداری از آب چشمه.” وکیل حقوقی در مشهد”
* قتل عمدی.” وکیل قتل در مشهد” * ازدواج مجدد بدون اجازه.” وکیل ازدواج مجدد در مشهد”
* نصب آگهی ممنوع. ” وکیل کیفری در مشهد
* ساخت خانه بدون مجوز.” وکیل ماده ۱۰۰ در مشهد”

وکیل حقوقی در مشهد

* جرم به عادت >>>
* اشتغال به پزشکی بدون جواز. “وکیل پزشکان در مشهد”
* تکدی گری. “وکیل کیفری در مشهد”
* طبابت غیر مجاز. “وکیل حقوقی در مشهد”
* فساد و فحشا.” وکیل رابطه نامشروع در مشهد”
* دایر کردن قمارخانه “وکیل جرم قمار در مشهد”
* خرید و فروش حرفه‌ای مال مسروقه. “وکیل سرقت در مشهد
* کلاشی. “وکیل جرم کلاشی در مشهد”

* جرم مطلق (صوری) >>>
* ورود مواد مخدر. “وکیل مواد مخدر در مشهد”
* استفاده از سند مجعول.” وکیل در مشهد
* تحریک رزمنده. “وکیل کیفری در مشهد”
* جعل.” وکیل در مشهد”
* نشر اکاذیب. “وکیل نشر اکاذیب در مشهد”
* سوءقصد به جان رهبری. “وکیل خوب در مشهد
* افشای سوالات امتحانی. “وکیل حقوقی در مشهد”
* قسم دروغ.” وکیل حرفه ای در مشهد”

 

وکیل دادگاه انقلاب در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* شهادت دروغ. “بهترین وکیل در مشهد” *آدم ربایی. ” وکیل آدم ربایی در مشهد”
* جاسوسی.” وکیل دادگاه انقلاب در مشهد ”
* تهدید به قتل ساده. “وکیل قتل در مشهد”
* ساختن شبیه مسکوکات. “وکیل در مشهد
* دشنام.” وکیل توهین در مشهد”
* قوادی.” وکیل جرم قوادی در مشهد”
* توهین. “وکیل توهین در مشهد”
* محاربه. ” وکیل جرم محاربه در مشهد”
* ساختن کلید. “وکیل سرقت در مشهد”
* ارتشاء. “وکیل جرم رشوه در مشهد”
* حمل اسلحه غیر مجاز. “وکیل قاچاق در مشهد”
* تحریک مردم به جنگ. “وکیل کیفری در مشهد
* فروش اشیائ عتیقه.” وکیل خوب در مشهد”
* امتناع از دادن طفل.” وکیل حضانت در مشهد ”

* جرم مقید >>>
* تخریب آثار تاریخی و فرهنگی.” وکیل پایه یک در مشهد”
* مصرف مواد مخدر. “وکیل مواد مخدر در مشهد”
* قتل عمدی.” وکیل قتل در مشهد”
* سقط جنین.” وکیل جرم سقط جنین در مشهد”
* سرقت.” وکیل سرقت در مشهد”
* تخریب. “وکیل جرم تخریب در مشهد”
* اتلاف. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
* خیانت در امانت.” وکیل جرم خیانت در امانت در مشهد”
* ضرب و جرح.” وکیل جرم ضرب و جرح در مشهد ”

 

وکیل دادگاه انقلاب در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* جرم مرکب >>>
* کلاهبرداری.” وکیل کلاهبرداری در مشهد

* جرم مشهود >>>
* متهم ولگرد باشد.” وکیل کیفری مشهد”
* متهم در حال فرار.” وکیل کیفری مشهد

* جرم مادی صرف >>>
* صدور چک بلامحل.” وکیل چک در مشهد”
* شهادت دروغ.” بهترین وکیل در مشهد”
* توهین. “وکیل توهین در مشهد”

* جرم محال >>>
* تیراندازی به جسد. “وکیل دادگاه انقلاب در مشهد”
* سرقت از گاوصندوق خالی. “وکیل سرقت در مشهد”
* تیراندازی به فرد خارج از تیر رس. “وکیل کیفری در مشهد
* تیراندازی با اسلحه که گلوله مشقی.” وکیل اسلحه در مشهد”
* برای قتل به جای سم در غذا شکر بریزد. “وکیل قتل در مشهد”
* کشتن کسی که قبلا مرده.” وکیل خوب در مشهد”
* سقط جنین برای زنی که اصلاً حامله نیست. “وکیل سقط جنین در مشهد”

* حالت >>>
* اعتیاد. “وکیل مواد در مشهد”
* تکدی. “وکیل کیفری در مشهد

* جرم استمرار یافته [یا مکرر یا متحد المقصد] >>>
* استفاده از گواهینامه یا شناسنامه یا پایان خدمت به دفعات. “وکیل شناسنامه در مشهد”
* برداشتن گندم از انبار.” وکیل سرقت در مشهد”
* برق دزدی. “وکیل کیفری در مشهد
* دزدی از صندوق صدقات هر روز.” وکیل خوب در مشهد”

* جهت آشنایی با انواع جرم و میزان مجازات آن میتوانید با موسسه حقوقی و داوری حق تماس و از مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و بهترین وکلای مشهد بهره گیری نمایید.