وکیل دادگستری در مشهد

وکیل دادگستری در مشهد

وکیل دادگستری در مشهد

 

 

ماهواره

* آیا داشتن ماهواره جرم است؟ آیا نصب آنتن ماهواره جرم است؟ آیا خرید و فروش ماهواره جرم است؟ سوالات رایج از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد و تحلیل آن توسط وکلای پایه یک دادگستری مشهد >>>

* مطابق قانون : واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها “وکیل دادگستری در مشهد” به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.
‌استفاده کنندگان دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه “وکیل کیفری در مشهد” به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

 

وکیل دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

‌الف – حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند.

ب – وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز “وکیل پایه یک در مشهد” و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی” بهترین وکیل در مشهد” در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

کشف این تجهیزات ماهواره ای منزل و انباری اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است “وکیل کیفری در مشهد” که این اتهام اساسا متفاوت ازاتهام قاچاق تجهیزات ماهواره ای و سبک‌تر از آن” وکیل قاچاق در مشهد” است.

* محل و مکان‌هایی که دیش ماهواره مشهود و قابل رویت است، از سوی پلیس جمع‌آوری می‌شود “بهترین وکیل در مشهد” و تا زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ماهواره‌ها پا برجاست “وکیل خوب در مشهد “، نیروی انتظامی هم مجری این مصوبه است.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* بکارگیری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای جرم است “وکیل پایه یک در مشهد “اما مطابق قانون هیچ کس بدون داشتن دستور قضایی، حق ورود به منزل مردم را ندارد و این خود نوعی جرم محسوب “وکیل پایه یک کیفری در مشهد “می شود.

*در ماده ۹ بیان گردیده :حمل، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع “ بهترین وکیل در مشهد “و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم “وکیل کیفری در مشهد” می‌گردند.

* نتیجتاً هم استفاده و هم حمل و نگهداری و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و جرم شناخته شده است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد “وکیل قاچاق در مشهد” یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری نماید یا بفروشد” وکیل قاچاق مواد مخدر در مشهد” ، علاوه بر ضبط کالا به ۶ ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

* و در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط “وکیل کیفری در مشهد “می گردد.

 

وکیل دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*جرم قاچاق تجهیزات ماهواره ی جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاری کرده “وکیل قاچاق در مشهد” و برای آن مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته “وکیل دادگستری در مشهد” است.

* تبصره ۶ماده ۹- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد “وکیل خوب در مشهد” و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد “وکیل تعزیرات در مشهد” و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می گردد “وکیل تعزیرات در مشهد “. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه” وکیل کیفری در مشهد” می شود.

* تبصره ۷ماده ۹ :محل نگهدار ی کالاهای قاچاق که در مالکیت مرتکب باشد “وکیل تعزیرات در مشهد” در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره ۶ این ماده نشود، توقیف و پلمب می شود “وکیل فک پلمب در مشهد” و در صورتی که در محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و ما بقی به مالک مسترد” وکیل فک پلمب در مشهد” می گردد.

 

وکیل دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* با تصویب قوانین چون :
١-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ (ماده ۱)” وکیل قاچاق در مشهد” ،

٢- قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال ۱۳۷۳ (ماده ۸) “ وکیل جرم ماهواره در مشهد

٣- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ (بند ب ماده ۲) ” وکیل قاچاق کالا و ارز در مشهد” باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرائی متفاوت صادر “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “کنند.

* بخشنامه های رئیس قوه قضائیه >>>

* بخشنامه شماره ۸۹۸۹/ ۷۸/ ۱ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۸: به صراحت ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت‌هاى غیرمجاز می‌کنند “وکیل کیفری در مشهد” کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل “وکیل تعزیرات در مشهد” می‌شود

 

وکیل دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* و در بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره {وجوه دریافتى بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز “وکیل خوب در مشهد” و صد درصد آن جهت تأمین هزینه‏‌هاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى” بهترین وکیل در مشهد” در اختیار وزارتخانه‏‌هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران قرار داده می‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف “وکیل تعزیرات در مشهد” برسد.

* دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایى مکلفند بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى “وکیل دادگاه در مشهد” مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام “وکیل اجرای احکام در مشهد” به ترتیبى که در ماده ۹ قانون مذکور پیش‏‌بینى شده است وجوه یاد شده را به حسابى که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده “وکیل تعزیرات در مشهد” و وسایل و تجهیزات موضوع ماده ۵ را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل” وکیل پایه یک در مشهد” نمایند.

 

وکیل دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه >>>

*نظریه ۸۵۹۷/ ۷- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۲ اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با استفاده از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى “وکیل کیفری در مشهد” مصوب ۱۳۷۸ قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است که مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الا ابطال سند “وکیل اسناد در مشهد” و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست است.

*** جهت آشنایی با جرایم رایانه‌ای و ماهواره ی و جرایم سایبری و چگونگی قابلیت استناد جرم نصب ماهواره و نگهداری ماهواره و یا حمل و نقل ماهواره یا قاچاق ماهواره میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد و وکیل جرایم رایانه ای در مشهد و وکیل جرایم سایبری در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل دادگستری در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل خیانت در امانت در مشهد - 09153104004 - وکیل خیانت در امانت در مشهد

  2. بازتاب: وکیل قصاص در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004