وکیل دعاوی تخلیه در مشهد

وکیل رهن در مشهد

وکیل دعاوی تخلیه در مشهد

 

وکیل دعاوی تخلیه در مشهد

بسته حمایتی مستاجران

 

‌*** دعوای تخلیه با بررسی بسته ی حمایتی مستاجران

اصولا با پایان یافتن قرارداد اجاره مستاجر باید ملک را تخلیه نماید مگر اینکه قراردا اجاره تمدید گردد .در شرایط این روزهای جامعه‌ که همه چیز تحت تاثیر کرونا قرار گرفته از سوی دولت یک بسته حمایتی برای مستاجران در نظر گرفته شد .در این بسته قراردادهای اجاره ای که در تاریخ ۱۵/۴ به بعد منقضی می شوند به طور خودکار تمدید می گردند اما این تمدید افزایش اجاره بها را نیز به دنبال دارد .

بر اساس این بسته در تهران ۲۵ درصد در کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر نقاط ۱۵ درصد به میزان اجاره بها افزوده می گردد .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

اگر موجری تمایل به تمدید قرارداد با مستاجر نداشته باشد تکلیف چیست ؟

در این بسته ی حمایتی برای اینکه قرارداد مستاجر تمدید گردد سه شرط بیان گردیده :

۱-مستاجر در مدت اجاره ی فعلی خود به تعهداتش عمل کرده باشد ،بنابراین اگر مستاجری با تشخص دستگاه قضا باعث ضرر و زیان موجر شده باشد مشمول این تمدید نیست .

۲-اگر موجری در دوره ی اجاره قصد فروش ملک خود را داشته باشد در صورتی که فروش صوری و غیر واقعی نباشد مستاجر باید ظرف دو ماه ملک را تخلیه نماید .

۳-مستاجر سقف اجاره ی تعیین شده را قبول نکند . بدین مفهوم که در صورتی قرارداد اجاره تمدید می شود که مستاجر با افزلیش اجاره بها مخالف نباشد .

در صورتی که مستاجر شرایط مذکور را داشته باشد موجر حق فسخ قرارداد یا طرح شکایت برای تخلیه را ندارد و هیچ مرجعی حکم تخلیه صادر نخواهد کرد که این امر ضمانت اجرای این بسته ی حمایتی می باشد .

نکته ی مهم در این میان آن است که اگر مستاجر با افزایش اجاره بها مخالفت کند و آن را نپذیرد موجر می تواند وی را ملزم به تخلیه نماید اما اگر اجاره بها بیش از سقف تعیین گردد مستاجر می تواند از پرداخت امتناع نماید و از تخلیه ی ملک خودداری نماید .

تماس 09156024004