وکیل دعاوی ملکی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

 

 

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

 

خلع ید

دعوای خلع ید یکی از انواع دعاوی در مورد اموال غیر منقول مانند خانه ،مغازه یا زمین مطرح می گردد .در واقع در دعوای خلع ید مالک مال غیر منقول علیه متصرف غیر قانونی ملک طرح دعوا می کند و خواستار بیرون رفتن متصرف از ملک می باشد .

اما مالک چگونه می تواند علیه متصرف دعوای خلع ید را مطرح نماید ؟

در ابتدا مالک باید دلایل و مدارکی دال بر مالکیت خود برای طرح دعوا داشته باشد در صورتی که چنین مدارکی دارد میتواند با تنظیم دادخواست دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح نماید .اما اگر مالک دلیلی بر مالکیت ندارد ابتدا باید مالکیت خود را در دادگاه اثبات نماید و سپس با حکم قطعی دادگاه دعوای خلع ید را مطرح کند .

وکیل حقوقی در مشهد

دادگاه پس از طرح دعوای خلع ید چگونه بررسی می کند ؟

پس از طرح دعوای خلع ید دادگاه موظف است در ابتدا اسناد و مدارک مالک ملک را بررسی نماید که برای این امر می تواند استعلامی از اداره ی ثبت بگیرد سپس باید این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که ایا تصرف خوانده غیر مشروع و غاصبانه بوده است یا خیر ؟و آیا تصرف خوانده در محدوده ی ملک مالک است یا خیر .

دادگاه در صورتی که تصرف را غاصبانه و در محدوده ی ملک مالک بداند دستور خلع ید را صادر می نماید .و با این رای به تصرفات غاصبانه ی متصرف پایان می دهد .

در بسیاری موارد افراد در مورد دعوای خلع ید و تخلیه ی ید دچار اشتباه می شوند که باید این نکته رابیان کرد که منشا دعوای خلع ید غصب است و متصرف بدون قراردادی در ملک مالک حضور دارد اما در تخلیه ی ید یک قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر وجود دارد اما با پایان یافتن مدت اجاره مستاجر ملک را تخلیه نمی نماید .

تماس 09156024004