وکیل دعاوی نزاع دسته جمعی

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل دعاوی نزاع دسته جمعی

 

مراجع قضایی و پزشکی قانونی هر روزه شاهد تعداد بسیاری از مجرمان و شاکیان انواع نزاع و درگیری می باشند.

در قانون تعزیرات اسلامی، مجازات جداگانه ای برای جرم منازعه و جرم شرکت در نزاع دسته جمعی پیش بینی شده است. در واقع برای احراز جرم شرکت در نزاع دسته جمعی، باید شیوه مشارکت افراد در منازعه و کیفیت فعل مجرمانه آنها مشخص نباشد. در غیر اینصورت مرتکب اصلی شناسایی شده و او را در حدود جرم ضرب و جرح مجازات خواهند نمود. شرکت در نزاع دسته جمعی نیز می تواند نتایج مختلفی داشته باشد که بر اساس آن نوع مجازات نیز تعیین می شود.

مجازات جرم شرکت در نزاع دسته جمعی

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، بر حسب نتیجه شرکت متهمان در نزاع، مجازات های زیر را برای آنان در نظر گرفته است:

  • اگر شرکت در نزاع منجر به قتل شود، حبس از ۱ تا ۳ سال برای متهم در نظر گرفته می شود.
  • اگر شرکت در نزاع منجر به نقص عضو شود، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال برای متهم در نظر گرفته می شود.
  • اگر شرکت در نزاع به ضرب و جرح ختم شود، مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱ سال برای متهم در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است این مجازات ها برای تمامی افراد مشارکت کننده در یک منازعه دسته جمعی اعمال می شود.

در صورتی که در منازعات جمعی، طرفین دعوا هر دو متحمل جراحات و آسیب جسمی شوند. به موجب ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، هر کدام باید نیمی از دیه طرف مقابل را پرداخت نمایند.

در صورتی که ضارب و قاتل در این دعوا مشخص نشود، دیه دو طرف مساوی است.

 

وکیل دعاوی نزاع دسته جمعی

از آنجایی که منازعه به هر صورتی که باشد در زمره جرائم کیفری است، وجود وکیل در دعاوی نزاع دسته جمعی نیز برای هر دو طرف شاکی و متهم لازم است. مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه کیفری ۲ است و متهمان باید در دادگاه مستقر در محل وقوع جرم محاکمه شوند. در صورت نیاز به وکیل برای دعاوی شرکت در نزاع دسته جمعی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی  وکیل مشهد از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

تماس 09156024004