وکیل روابط نامشروع در مشهد

وکیل روابط نامشروع در مشهد

بهترین وکیل رابطه نامشروع

رابطه نامشروع و مجازات آن

رابطه ی نامشروع و تعریف آن

طبق تعریف وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، منظور از رابطه نامشروع یعنی : برقراری رابطه بین زن و مرد نامحرمی که به سن بلوغ رسیده اند و این برقراری ارتباط از حد و مرزشرعی و قانونی خود فراتر رفته است.

 

وکیل کیفری در مشهد

* بدیهی است که روابط نامشروع در مقابل روابط مشروع قرار دارد در حقوق
کیفری کشور عزیزمان ایران و در قانون جرم رابطه نامشروع در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اینگونه عنوان و تعریف گشته است: چناچه علقه ی زوجیت بین مرد و زنی نباشد و چنین افرادی مرتکب روابطی منافی عفت و روابط نامشروع مانند در آغوش گرفتن یا بوسیدن که البته زنا از این امر مستثنی بوده شوند مجرم هستند. “وکیل رابطه نامشروع در مشهد

* در کشور ما تنها زنان و مردانی که به سن بلوغ رسیده اند و بین آنان صیغه محرمیت و عقد مشروع صورت گرفته قادر به ایجاد ارتباط با یکدیگر بوده که منظور از علقه ی زوجیت در ماده بالا نیز همین می باشد و چناچه رابطه ی که در آن عقله زوجیت یا محرمیت وجود نداشته باشد فراتر از حد و مرز شرعی و قانونی خود رفته باشد مشمول جرم رابطه نامشروع بوده “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” و برای مرتکبین این جرم در قانون، مجازات معین و مشخصی تعیین شده است.

*در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قانون گذار به صراحت دامنه ی رابطه ی نامشروع را مشخص ننموده است و تنها موضوعی که در این ماده به صراحت بدان پرداخته تفکیک ‘زنا’ از ‘رابطه ی نامشروع’ بوده بدین معنا که زنا “وکیل زنا در مشهد” خود در قانون کشور ما جرمی است جداگانه که برای آن مجازات در نظر گرفته شده است پس نتیجه می گیرم جرم رابطه نامشروع با زنا فرق داشته و هرکدام جرایم مستقلی “وکیل کیفری در مشهد” بوده اند.

 

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

رابطه نامشروع و مجازات آن

نکته دیگر این ماده این است که قانونگذار هر عملی منافع عفت به غیر از زنا را در زمره جرم رابطه نامشروع پنداشته “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” و برای آن مثال نیز ذکر نموده که این امر نشان دهنده ای این است که دامنه ی رابطه ی نامشروع بسیار گسترده و به نظر قاضی مربوطه که به رسیدگی چنین پرونده ها می پردازد بر می گردد. “وکیل زنا در مشهد”
چرا که قاضی با استناد به متن قانون و البته علم خویش می تواند هر عملی را از جمله تماس های تلفنی، ارسال پیامک و… را رابطه نامشروع تلقی نماید “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” و اصطلاحاً دست قاضی در مورد صدور حکم در خصوص چنینی جرمی باز است پس در این مواقع متهمین می توانند با ارائه ادله محکمه پسند از خود دفاع “وکیل کیفری در مشهد” نمایند.

* طبق تاکید وکیل رابطه نامشروع در مشهد می بایست به این نکته نیز توجه نمود که ممکن است ارتباطی بین دو زن و مردی که به بلوغ رسیده و فاقد محرمیت و علقه ی زوجیت بوده اند صورت پذیرد و این نوع روابط رابطه ی نامشروع تلقی نشود که این امر ناشی از پیشرفت جامعه امروزی بوده “وکیل خوب در مشهد” که همگان با آن درگیر بوده اند. مانند: زن و مرد جوانی که با اطلاع و کنترل خانواده ها خود قصد آشنایی به منظور ایجاد زندگی مشترک را داشته اند، یا دو همکار زن و مردی که به اقتضای شغل و حرفه ی خود ساعتی را در یک اتومبیل در کنار همدیگر می گذرانند.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* رابطه نامشروع از جمله جرایم غیر قابل گذشت است.
با توجه به لزوم حفظ ارزش ها چناچه که افراد مرتکب جرایمی منافی عفت و نظم عمومی جامعه گرداند می بایست مجازات شوند تا بدین وسیله درس عبرتی برای سایرین باشند “وکیل کیفری در مشهد “در نتیجه با توجه به اهمیت و نتایج مخرب جرم رابطه ی نامشروع این جرم از جرایم غیر قابل گذشت بوده بدان معنا که این جرم با نداشتن شاکی خصوصی یا رضایت وی ساقط نمی شود بلکه مرتکبین به مجازات خواهند رسید “بهترین وکیل در مشهد” فقط ممکن است با رضایت شاکی خصوصی درجه مجازات خفیف تر گردد.

مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی

مجازات رابطه نامشروع توسط قانون گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: تا نود و نه ضرب شلاق در نظر گرفته شده است البته این مجازات برای افرادی است که با قصد و نیت اقدام به برقراری چنین رابطه ی نموده اند “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” یعنی افراد مکره که به زور و عنف وارد رابطه گشته اند و مورد اکراه واقع گشته اند به دلیل فقدان عنصر معنوی یا روانی جرم که همان قصد و نیت است شامل نمی شود “وکیل کیفری در مشهد” چرا که اکراه قصد و نیت را زائل کرده است پس این افراد مجازات نمی شوند.

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

رسیدکی به اعمالی که منافی عفت و نظم عمومی بوده و همچنین رسیدگی به جرم رابطه نامشروع مادون زنا به استناد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در صلاحیت دادگاه می باشد “وکیل دادگستری در مشهد” و دادسرا در این دخیل نیست و موضوع مستقیماً از طریق ارجاع شکایت در محاکم کیفری ٢ رسیدگی می گردد و مرجع اعتراض نیز دادگاه تجدید نظر استان نمی باشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

رابطه نامشروع و ارتباط آن با اخذ وکالت در طلاق

چناچه که زنی متوجه خیانت همسر خود گردد و بتوانند اثبات نماید که همسر وی دارایی رابطه نامشروع با فرد دیگر بوده در چنین شرایطی با توجه به شروط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر می شود یا به استناد تحقق عسر و حرج زن می تواند اظهار نماید قادر به ادامه زندگی نمی باشد “وکیل خانواده در مشهد” و همین امر در صورت اثبات و محکومیت کیفری زوج به اتهام رابطه ی نامشروع می تواند منجر به تحقق شروط ضمن العقد در جهت طرح دعوای طلاق “وکیل طلاق در مشهد” یا تحقق موجبات عسر و حرج زوجه در راستای طرح دعوای طلاق “وکیل طلاق توافقی در مشهد” گردد.

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

رابطه نامشروع و ارتباط آن با مهریه زوجه

در هنگام عقد مبلغی به عنوان مهریه برای زنان در سند ازدواج مشخص می گردد که این مبلغ یا همان مهریه “وکیل مهریه در مشهد “حق زن بوده و در طول زندگی مشترک یا با اتمام آن قابل مطالبه از سوی زن می باشد حال چناچه زنی در طول زندگی مشترک خود رابطه نامشروع “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” حتی به صورت متعدد داشته باشد و مرد قصد طلاق “وکیل طلاق در مشهد” وی را داشته می بایست مهریه او را به صورت کامل پرداخت نماید سپس اقدام به طلاق وی نموده پس اگر دلیل جدایی خیانت و رابطه نامشروع بوده باشد باز هم مهریه “وکیل مهریه در مشهد “به زن تعلق می گیرد. البته در این صورت این امکان وجود دارد زن از حقوق مالی دیگر خود از جمله اجرت المثل یا شرط تنصیف دارایی محروم می گردد “وکیل نفقه در مشهد” لذا انجام عمل مجرمانه رابطه نامشروع صرفاً بار مجازات کیفری بر زوجه دارد ولیکن مسقط حق مهریه ی وی نمی باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

تفاوت زنا با رابطه نامشروع

زنا عبارت است از: نزدیکی مرد و زنی که علقه ی زوجیت بین آنها نباشد که با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.
که زنا “وکیل زنا در مشهد” از جمله جرائم حدی است و حد آن در مواردی که در ماده ی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده اعدام است و در سایر موارد صد ضربه شلاق می باشد “وکیل زنا در مشهد” .

* رابطه ی نامشروع :روابطی غیر از زنا و دخول کامل است که در زمره ی جرایم تعزیری است و مطابق ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصادیق آن مشخص است که البته این مصادیق حصری نمی باشد “وکیل رابطه نامشروع در مشهد” . و هر عملی که منافع عفت عمومی صورت گیرد و نظم عمومی را مختل نماید که لزوماً منجر به ایجاد ارتباط جسمانی و جنسی نیز نبوده رابطه نامشروع تلقی می شود “وکیل خوب در مشهد” که البته تشخیص آن با مرجع محترم قضایی است.

 

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

رابطه نامشروع از جرایمی است که با تعدد و تکرار آن جامعه دچار مشکلات فراوانی خواهد گشت که از جمله مهم ترین این مشکلات از بین رفتن کانون گرم خانواده ها و زندگی ها مشترک” وکیل طلاق در مشهد” بسیاری و همچنین ایجاد فساد در جامعه بوده پس مرتکبین چنین جرمی می بایست به مجازات برسند همچنین ممکن است طرفین رابطه نامشروع بی گناه و مکره بوده و در این خصوص نیز ادله نیز موجود باشد منتهی به دلیل نداشتن اطلاعات و تجربیات کافی قادر به ارائه دفاعیات لازمه از خود نبوده اند. “وکیل پایه یک مشهد

 

 

در نظریه مشورتی شماره ۹۳۷/۹۲/۷ این طور بیان کرده است : ” اصولا دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده ۶۳۷ ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .

وکیل رابطه نامشروع در مشهد آماده ی پذیرش وکالت و انجام مشاوره ی حضوری و غیر حضوری در خصوص پرونده های رابطه ی نامشروع می باشد جهت اعطاء وکالت به وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد از طریق راه های مندرج در سایت اقدام نمایید.

تماس 09156024004