وکیل روابط نامشروع در مشهد

وکیل روابط نامشروع در مشهد

وکیل روابط نامشروع در مشهد

 

 

جرایم حدی و مجازات آن

در ماده ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد این گونه تعریف شده است :

” حد مجازاتی است که موجب ،نوع ، میزان و کیفیت اجری آن در شرع مقدس تعیین شده است .

در این مطلب به اختصار در مورد جرایمی که مشمول حدود می شوند را توضیح خواهیم داد .

در جرایم حدی مرتکب علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسیولیت کیفری باید به حرمت شرعی رفتاری که انجام می دهد

نیز آگاهی داشته باشد تا بتوان وی را مجازات کرد . جرایم مشمول حد در قانون عبارتند از :

زنا ، لواط، تفخیذ، مساحقه،قوادی ،قذف ،سب نبی ،مصرف مسکر،سرقت،محاربه،بغی و افساد فی الارض

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۱-زنا : طبق ماده ی ۲۲۱ عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه ی زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد .

حد زنا برای زانی محصن و محصنه رجم است که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه

و موافقت رییس قوه قضاییه موجب اعدام زانی و زانیه و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق می باشد .

اما طبق ماده ی ۲۲۴ قانون مجازات حد زنا در موارد زیر اعدام است :

۱-زنا با محارم نسبی

۲-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است

وکیل کیفری در مشهد

۳-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

۴-زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است .

۲-لواط ،تفخیذ و مساحقه:

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در دبر انسان مذکر است

و مجازات ان برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و غیر این صورت صد ضربه شلاق است و برای مفعول اعدام است .

جرم تفخیذ در ماده ی ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده

که مربوط به عملی نامشروع میان دو انسان مذکر است و مجازات آن برای هر دو طرف صد ضربه شلاق می باشد .

مساحقه نیز عملی نامشروع میان دو انسان مونث می باشد که در ماده ی ۲۳۸ قانون مذکور بیان گردیده است و مجازات ان صد ضربه شلاق است .

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

۳-قوادی :

قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط .که مجازات ان طبق ماده ی ۲۴۳ قانون مجازات

برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق به عنوان حد به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود

که مدت ان را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است .

 

۴-قذف :

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد .حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است .

۵-سب نبی : هرکس پیامبر اعظم (ص) و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است

و به اعدام محکوم می شود .همچنین قذف هر یک از ایمه معصومین (ع)

و یا حضرت فاطمه زهرا (س) یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است .

۶-مصرف مسکر : مصرف مسکر از قبیل خوردن ،

تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ،جامد باشد یا مایع ،مست کند یا نکند،

خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند

موجب حد است و حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است .

۷-سرقت : سرقت طبق قانون عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

حد سرقت طبق ماده ی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی عبارت است از :

الف) در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است

به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند .

ب) در مرتبه دوم قطع قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است

به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند .

پ) در مرتبه ی سوم حبس ابد است .

ت) در مرتبه ی چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد .

 

وکیل روابط نامشروع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۸-محاربه : محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست

به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.هرگاه کسی با انگیه ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد

و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد

ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود .

حد محاربه یکی از موارد زیر است :

الف ) اعدام        ب) صلب         پ) قطع دست راست و پای چپ      ت) نفی بلد

۹-بغی و افساد فی الارض: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب ،

اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در انها گردد

به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،

ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،

یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .

تماس 09156024004