وکیل سفته در مشهد

وکیل وصول سفته در مشهد

وکیل سفته در مشهد

 

سفته یا فته طلب

 مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت 

فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

 

ماده ۳۰۸ قانون تجارت 

فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

١- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
٢- گیرنده وجه .
۳- تاریخ پرداخت.

 تحلیل ۳ مورد بند ماده ۳۰۸

یک- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. > جزء شرایط اساسی نیست می‌توان با عدد نوشت.
عدم نوشتن آن با حروف سفته را از اعتبار نمی‌اندازد، چون ضمانت اجرا ندارد.

دو- گیرنده وجه > در صورتی ضروری که سفته در وجه شخص معین یا حواله کرد باشد، سفته را نمی توان به نفع خود صادر کرد.

سه- تاریخ پرداخت > میتواند ‘به وعده معین ‘یا ‘به رویت’ یا ‘عندالمطالبه’ باشد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

ذکر سررسید ضروری میباشد.
مکان تادیه: همچون برات محل اقامت متعهد یا محل دیگری می تواند باشد.

 ماده ۳۰۹ قانون تجارت

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

نکات مهم سفته

* سفته یک سند عادی می باشد چنانچه توسط تاجر صورت گرفته باشد طبعاً تجاری محسوب می شود.

*سفته را نمی توان به نفع خود صادر کرد، این سفته قابلیت ظهرنویسی ندارد، اقدام به چنین عملی منجر به ایجاد سند تجاری نمی‌شود.

 امضا یا مهر

° برات و سفته > از مهر یا امضا استفاده می‌شود.
°در چک باید امضا باشد.

 

تفاوت برات و سفته

برات: حداقل ۳ نفر، مکان و محل پرداخت وجه شرط می باشد.

سفته: حداقل دو نفر، مکان و محل پرداخت وجه شرط نیست.

* مهلت اقامه دعوا دارنده سفته علیه ظهرنویس: یک سال از تاریخ واخواهی می باشد. 

* واخواست سفته های عندالمطالبه: از طریق اظهارنامه رسمی دادگستری ایران، که آنهم از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک یا دفتر دادگاه خواهد بود.

* کسی که پشت سفته را امضا می کند: نشانه ضمانت می باشد و مسئولیت تضامنی دارد.

* اگر وکیل از طرف شخصی سفته را امضا کند مسئول چه کسی میباشد؟ موکل مسول است. “وکیل پایه یک مشهد”

نبود شرایط شکلی سفته

به اعتبار سند خللی وارد نمی سازد و موجب خروج سند از اسناد تجاری می شود.

تفاوت سفته و برات

صادرکننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند، و در وجه حامل می شود،
دارنده سفته می تواند به هر تقدیر به دهنده سفته رجوع کند هر چند نسبت به سفته پروتست نشده باشد.

 سه تفاوت مهم و شاخص برات و سفته

١- شکل برات.
٢- قبول و نکول. که سفته اصلاً قبول و نکول ندارد، چون صادرکننده سفته خود متعهد اصلی میباشد.
٣- قبولی شخص ثالث که در سفته اصلاً مطرح نیست.

 

 

نکات مهم

  • فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین می‌تواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایین‌تر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید.
  • در صورت درج نکردن تاریخ صدور دارنده سفته می تواند هر زمانی که بخواهد نسبت به اجرا گذاشتن سفته اقدام نماید.
  • در صورتی که گیرنده در تنظیم سفته مشخص نشود سفته در وجه حامل لحاظ شده و دارنده آن می تواند آن را وصول نماید.
  • سفته در ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند

*** جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در امور اسناد تجاری :چک، سفته و برات میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل چک در مشهد با مجموعه حقوقی حق تماس بگیرید.

تماس 09156024004