وکیل سقط جنین در مشهد

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل سقط جنین در مشهد

 

سقط جنین

 

* دیه از بین بردن جنین >>>

* از بین بردن جنین حتی بعد از چهار ماهگی به هیچ وجه عبارت قتل نفس ندارد و مجازات اعدام ندارد.
مگر در یک مورد خاص آن هم اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. فقط در این صورت است که جنایت بر جنین قصاص دارد. “وکیل قصاص در مشهد

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دیه جنین با توجه به مراحل مختلف رشد او متفاوت می باشد که تمام صور آن در زیر آمده است:

* الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل” وکیل پایه یک دادگستری مشهد

* پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید ، شش صدم دیه کامل “وکیل پایه یک در مشهد

* ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل “وکیل پایه یک مشهد

* ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل “وکیل در مشهد”

* ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل “وکیل مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* دیه جنین خنثی >>>

* نرخ دیه اعلامی در سال ۱۳۹۸ بر اساس اعلام رئیس قوه قضاییه ۲۷۰ میلیون و در ماه های حرام با توجه به افزایش یک سومی دیه عادی ۳۶۰ میلیون می باشد. “وکیل دیه در مشهد

همانطور که در بالا بیان کردیم دیه جنین
بعد از چهارماهگی معادل دیه انسان کامل است و از انجایی که دیه زن، نصف دیه مرد است. دیه جنین پسر، دیه کامل و دیه جنین دختر نصف دیه است.
که باید توسط مباشر قتل “وکیل قتل در مشهد” جنین یعنی کسی که رفتار بدون واسطه مستند به او باشد اما جنینی که روح در آن دمیده شده است و نمیدانیم که دختر است یا پسر ‘جنین خنثی’ نام دارد که دیه او معادل نصف دیه پسر و نصف دیه دختر است. “وکیل دیه در مشهد

* عمد، شبه عمد یا خطای محض بودن سقط جنین >>>

از تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات این گونه برداشت می شود که هرگاه جنین دارای روح که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد بر اثر ضربات وارده به مادر متولد شده، و زمانی را در این جهان به عنوان انسان زندگی کند و علی رغم اینکه قابلیت زیستن داشته بر اثر همان ضربات که وقتی جنین بوده “وکیل سقط جنین در مشهد” به وی وارد شده میمیرد حال با قاتل “وکیل قتل در مشهد” او باید چه برخوردی کرد؟

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* در این موارد چهار حالت قابل تصور است:

١- هرگاه ضارب صرفا قصد ضربه زدن به مادر که میداند باردار است را داشته باشد و قصد از بین بردن جنین در همان حالت جنینی داشته باشد، ولی زن در اثر ضربه وضع حمل کند و نوزاد دقایقی بعد در اثر همان ضربه بمیرد. “وکیل سقط جنین در مشهد” در این حالت جنایت نسبت به مادر و جنین جداگانه تفسیر می شود، به این شکل که نسبت به مادر جنایت عمد است و قصاص دارد (چه نفس چه عضو) “وکیل قصاص در مشهد” ولی نسبت به جنین از آنجایی که قصد فعل داشته لکن قصد نتیجه بر آمده از آن را نداشته است شبه عمد است و قصاص نمی شود و دیه می پردازد. “وکیل دیه در مشهد

٢- هرگاه قصد مضروب کردن زن حامله را داشته باشد لکن نداند که او باردار است، در این حالت جرم انجام شده نسبت به زن حسب مورد قتل عمدی یا ایراد جنایت عمدی است “وکیل قتل در مشهد” ولی از انجا که اصلا نسبت به جنین قصدی نداشته خطای محض نسبت به جنین است و عاقله ضارب مسئول پرداخت دیه هستند. “وکیل سقط جنین در مشهد”

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

٣- هرگاه ضارب قصد ضربه زدن به شخصی را که کنار زن حامله ایستاده است را داشته ولی بر اساس خطا در هدف گیری ضربه به زن باردار اصابت کند هم خطای محض مادر و هم خطای محض نسبت به جنین است زیرا در هیچ کدام قصد فعل نداشته است. “وکیل کیفری در مشهد

۴- هرگاه شخی زنی را که می داند باردار است و روز های پایانی بارداری اش را سپری میکند به قصد اینکه جنین وی زنده متولد شود و بمیرد مورد هدف قرار دهد نسبت به مادر اگر فوت کند قتل عمد “وکیل قتل در مشهد” و اگر فوت نکند جنایت عمدی منجر به قصاص عضو یا دیه مرتکب شده “وکیل دیه در مشهد” و نسبت به نوزاد نیز قتل عمد مرتکب شده که مستحق قصاص است. “وکیل قصاص در مشهد

*** همدستی پزشک در سقط جنین >>>
از آنجایی که سقط جنین غیر علمی موجب مشکلات عدیده ای برای مادران می شود “وکیل سقط جنین در مشهد” اصولا این عمل باید توسط پزشک انجام گردد تا به طور علمی انجام شود و موجب صدمه نگردد، اما فقط در مواردی که در قانون سقط درمانی وجود داشت عمل سقط پزشکان قانونی محسوب می شود “وکیل قصاص در مشهد” و در صورتیکه پزشکان مبادرت به سقط جنین سالمی کنند که موجب عسر و حرج مادر نیست مجازات می شوند. “وکیل کیفری در مشهد

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

این نکته قابل ذکر است که در قانون در صورت سقط جنین توسط مادر فقط مجازات دیه تعیین شده است “وکیل دیه در مشهد” اما سقط جنین توسط دیگران من جمله پزشک مجازات حبس تعیین شده است. “وکیل خوب در مشهد”

* طبق ماده۶۲۴ مجازات اسلامی : اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند” وکیل سقط جنین در مشهد” و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت. “وکیل دیه در مشهد”

تماس 09156024004