وکیل شرب خمر در مشهد

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد

 

شرب خمر چیست ؟

آیا خوردن آبجو جرم است ؟

شلاق شراب خواری به چه میزان است ؟

شراب خواری توسط غیر مسلمانان حکمش چیست ؟

 

شراب خواری = میگسار = نوشیدن می

شراب خواری یا میگساری – نوشیدن هر مایع مست کننده است.

در اسلام به شخص شراب خوار عروس شیطان میگویند .

این عمل از گناهان کبیره میباشد و از محرمات بوده و جرم انگاری شده است .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

مصرف مشروبات الکلی و شراب خواری در دین مبین اسلام و احادیث و روایات مزموم و حرام میباشد .

در قرآن کریم در آیه ۹۰ سوره مائده میفرماید : “ای اهل ایمان , شراب , قمار , بت پرستی , پلید و از عمل شیطان اند پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید ”

ماده ۲۶۴: مصرف مسکر از قبیل خوردن , تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد, جامد باشد یا مایع ,

مست کند یا نکند ,خالص باشد یا مخلوط به گونه ی آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است .

تبصره :خوردن آبجو مسکر موجب حد است هر چند مستی نیاورد .و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی :

حد مصرف مسکر , هشتاد ضربه شلاق است . ماده ۲۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشود .

 

وکیل شرب خمر در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

راههای اثبات شرب خمر :

۱- دوبار اقرار شخص ۲- شهادت دو مرد عادل ۳- علم قاضی

حاکم شهر میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدود الهی را جاری کند .

و لازم است مستند علم خود را ذکر کند و اما علم قاضی در شرب خمر – در اثبات شرب خمر از علم قاضی

به عنوان یکی از از دلایل اثبات آن ذکری نشده است اما از مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی میتوان برداشت نمود

که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات هم میشود .

والبته لازم است قاضی مستندات علم خود را در حکم صادره تصریح نماید.

 

وکیل شرب خمر در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴