وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد

 

برای مشاوره با وکیل شرب خمر در مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید ؛ لطفا تماس در حد ۱ دقیقه یا ۱ سوال باشد / سپاس

 

مسکر و خمر و شراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود و ترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد.

 

حد بموجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای مقرر در آن قانون شناخته شده است ،مجازات همان عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تبعی است که بر بزهکار اعمال می شود حد از مجازاتهای اصلی است که ماه ۱۳ قانون مجازات اسلامی آنرا تعریف کرده است .

 

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی-خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یا نکند ،خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.

 

تبصره یک-آب جو در حکم شراب است ،گر چه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است. تبصره دو-خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد. باید دانست مایع از هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر می باشد (نظریه شماره۶۰۵۳/۷۶-۱-۷۳اداره حقوقی قوه قضائیه) خوردن مسکر چه کم باشد یا زیاد ،خالص باشد یا ناخالص یا مخلوط که مشمول شرایط این ماده گردد مشمول حد است.

 

آیا تزریق مسکر هم موجب حد است؟

بین فقها عالی قدر در این باره اختلاف است گروهی خوردن را فقط در معنی مصطلح آن می دانند

و معتقد هستند تزریق موجب حد نمی شود لکن بنظر حقوقدان بر جسته معاصر چنانچه در اینباره یقین نباشد

از موارد شبه می باشد که حد را ساقط می کند چرا که معتقد می باشند بر مبنای اصل پذیرفته شده تفسیر به نفع متهم همین اقتضا را می کند.

 

 

وکیل کیفری در مشهد

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل شرب خمر در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل شرب خمر در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004