وکیل شرکت مختلط سهامی در مشهد

وکیل دادگاه خانواده در مشهد

وکیل شرکت مختلط سهامی در مشهد

 

شرکت مختلط سهامی

*شرکت مختلط سهامی :
مطابق ماده ۱۶۲ قانون تجارت :
شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکت سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. “وکیل شرکتها در مشهد

*شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

وکیل حقوقی در مشهد

 

*شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.” وکیل شرکت ها در مشهد

* ماده ۱۶۳ قانون تجارت :
در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. “وکیل حقوقی در مشهد

* ماده ۱۶۴ قانون تجارت:
مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن می باشد. “بهترین وکیل در مشهد

*ماده ۱۶۵ قانون تجارت :
در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، “وکیل شرکت در مشهد ” انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل شرکت مختلط سهامی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* نکات شرکت مختلط سهامی >>>

* سرمایه تقسیم میشود به:
سهام + سهم الشرکه. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* تشکیل شرکت :حداقل یک شریک ضامن که ‘مسئولیت شخصی’ دارد
و عده‌ای شرکای سهامدار که ‘مسئولیت سرمایه’ دارند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

* طبق مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ تشکیل می‌شود. “وکیل پایه یک در مشهد”

* موضوع عملیات شرکت صرفاً تجاری می باشد.” وکیل پایه یک مشهد

* حداقل سرمایه در شرکت محدودیتی ندارد. سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم می‌شود، سهام زائد بر ۵۰ ریال تعهد کند.” وکیل در مشهد

* داشتن شرکت نامه الزامی و داشتن اساسنامه نیز الزامی می‌باشد.” وکیل مشهد

 

وکیل شرکت مختلط سهامی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* ارکان شرکت :
١-مجمع عمومی.
٢- اداره امور شرکت با> شریک ضامن.
٣- هیئت نظار > لااقل سه نفر از اعضا نظارت در گردش امور شرکت را بعهده دارد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* مدت مدیریت نا محدود می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد

*انحلال شرکت :
١-فوت و محجوریت
٢-و همچنین اساسنامه (شرکای ضامن) باعث انحلال شرکت است.

*** در جهت اخذ وکیل شرکت ها در مشهد می توانید از وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی از موسسه حقوقی و داوری حق بهره مند گردید.