وکیل شرکت نسبی در مشهد

وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل شرکت نسبی در مشهد

 

شرکت نسبی

* مطابق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :

* شرکت نسبی:
شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل شرکت نسبی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*ماده ۱۸۴ قانون تجارت :
در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ‘و شرکا’ و ‘و برادران’ ضروری است.” وکیل شرکت در مشهد

* ماده ۱۸۶ قانون تجارت :
اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت می داشته مسئول تادیه قروض شرکت است. “بهترین وکیل در مشهد

* ماده ۱۸۷ قانون تجارت :
مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند. “وکیل خوب در مشهد”

* ماده ۱۸۸ قانون تجارت :
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییر داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. “وکیل حقوقی در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* نکات مهم شرکت نسبی >>>

ی١- سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می‌شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

٢- مسئولیت شرکا نسبی میباشد هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه مسئول قروض و تعهدات می‌باشند. “وکیل پایه دادگستری مشهد”

٣- حداقل با دو نفر تشکیل می شود. “وکیل پایه یک مشهد”

۴- داشتن شرکت نامه الزامی میباشد و داشتن اساسنامه اختیاری است.” وکیل پایه یک در مشهد

۵- هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه را انتقال دهد مگر با رضایت تمام شرکا .”وکیل در مشهد”

۶- حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و آورده نقدی تادیه می‌شود و آورده غیر نقدی تقویم و تسلیم می گردد. “وکیل مشهد”

٧- احکام شرکت: حداقل یک نفر مدیر از داخل یا خارج شرکت انتخاب می‌شود و مدت مدیریت محدودیتی ندارد. ” وکیل حقوقی در مشهد

٨- آورده غیر نقدی توسط خود شرکا ارزیابی می‌شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

٩- رقابت مدیران با شرکت ممنوع نشده است ،ولی رقابت شرکا با شرکت ممنوع شده است. “وکیل خوب در مشهد

 

وکیل شرکت نسبی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

١٠- انحلال شرکت به دو طریق:
یک :حق فسخ
دو :فوت یا حجر یکی از شرکا.” وکیل پایه یک در مشهد

۱۱- تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکت می باشد.” بهترین وکیل در مشهد

*** جهت هماهنگی با وکلای موسسه حق و مشاوره در خصوص شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها، انحلال شرکت ها، تسویه شرکت‌ها، ورشکستگی شرکت ها، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری این مجموعه و وکلای شرکت این مجموعه مشاوره نمایید.

تماس 09156024004