وکیل شرکت ها در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

 

 

شرکت با مسئولیت محدود

* مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده “وکیل شرکت ها در مشهد” و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول “وکیل تجار در مشهد” قروض و تعهدات شرکت است.

* در اسم شرکت با مسئولیت محدود بایستی در اسم شرکت عبارت مسئولیت محدود قید شود “ وکیل حقوقی در مشهد “و الا آن شرکت شرکت تضامنی محسوب می شود.

* و اسم شرکت نباید همراه اسم هیچ یک از شرکا باشد و الا شریک اسم او در شرکت قید شده ‘شریک ضامن’ در شرکت تضامنی محسوب “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” خواهد شد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

* خصوصیات و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود >>>

١- سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می شود. “وکیل تجار در مشهد

۲- هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشد. “وکیل شرکت ها تجاری در مشهد

٣- موضوع عملیات شرکت صرفاً تجاری می باشد. “وکیل ورشکستگی در مشهد

۴ – تشکیل حداقل با دو شخص. “وکیل پایه یک مشهد

۵ – عدم ذکر نوع شرکت و اسم شرکا با اسم شرکت واجد ضمانت اجرا. “وکیل کیفری در مشهد

۶ – داشتن شرکت نامه الزامی میباشد و داشتن اساسنامه اختیاری می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد

٧- حداقل سرمایه محدودیتی ندارد. “وکیل شرکت های تجاری در مشهد ” هنگام تشکیل تمام سرمایه نقدی تادیه می‌شود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم می گردد.” وکیل شرکت ها در مشهد”

 

 

وکیل شرکت ها در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

۸- شریک نمی‌تواند انتقال سهم را به دیگری داشته باشد مگر با موافقت سه چهارم سرمایه شرکت که اکثریت عددی دارند، “وکیل حقوقی در مشهد “و فقط از طریق سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ممکن است. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

٩- ارکان شرکت : یک نفر مدیر حداقل از داخل یا خارج شرکت انتخاب می شود “وکیل شرکت ها در مشهد” _مجمع عمومی و هیئت نظار در صورتی که تعداد شرکا ۱۲ نفر بیشتر باشد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

١٠- شرکا نسبت به سهامی که دارند حق رای دارند.” وکیل حقوقی در مشهد

۱۱- آورده غیر نقدی توسط خود شرکا ارزیابی می گردد. “وکیل ورشکستگی در مشهد

۱۲- تغییر تابعیت فقط با اتفاق آرا شرکا انجام می شود. “بهترین وکیل در مشهد”

۱۳ – مدت مدیریت: محدودیتی ندارد، مدیران از رقابت با شرکت ممنوع شده اند. “وکیل پایه یک مشهد ”

۱۴- تقسیم سود و زیان: به نسبت سهم الشرکه میباشد. “وکیل ورشکستگی در مشهد

۱۵ – انحلال شرکت: با تصمیم عددی شرکا بیش از نصف سرمایه، با فوت، یا این که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

 

 

وکیل شرکت ها در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*جهت آشنایی با شرکت‌های تجاری و نحوه تشکیل شرکت ها، نحوه مدیریت شرکت، مدیر شرکت، انحلال شرکت، ورشکستگی شرکت، مسولیت شرکا در شرکت با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل شرکت ها تجاری در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.
تلفن هماهنگی : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004