وکیل طلاق توافقی فوری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی فوری در مشهد

 

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوجین، در مورد مواردی که در هنگام طلاق می‌بایست برای آن‌ها تصمیم بگیرند وتوافق دارند یا با توجه به شرایط موجود و عدم وجود تمایل به ادامه زندگی با گذشت و یا از روی اکراه، در موارد تعیین شده قانونی به توافق خواهند می‌رسند موارد اساسی که در هنگام طلاق توافقی باید برای آنها تصمیم گرفته شود:

* مهریه

وکیل مهریه در مشهد

بسته به این که طلاق توافقی از چه راهی انجام شود. شرایط مهریه متفاوت است. (وکیل مهریه در مشهد) چنانچه زوجین هر دو خود و یا توسط وکیل طلاق توافقی بخواهند مراحل را انجام دهند می‌بایست توافقات خود رامشخص کنند٫در مورد مهریه نیز همین شرایط صدق می کند٫در واقع زوجین باید توافق کنند که آیا زوجه مهریه بخشی یا تمام مهریه را دریافت نماید یا خیر. در بسیاری از مواقع در طلاق توافقی زوجه در ازای مبلغ یا مالی نظیر خودرو، ملک یا هر چیز دیگری مابقی مهریه را بذل می‌نماید. همچنین گاهی اوقات، زوجین در ازای مبلغی به صورت اقساط مالی مثلا دو میلیون تا مدت معین مثلا ۵ سال مابقی مهریه را بذل می‌نماید.

وکیل مهریه در مشهد

اگر زوجه با وکالت طلاق به دادگاه مراجعه نماید، براساس عرف و رویه قضایی می‌بایست بخش اعظمی از مهریه خود یعنی حداقل نصف آن را به زوج بذل نماید.

حضانت

وکیل حضانت در مشهد

در حین طلاق توافقی باید تکلیف حضانت فرزندان مشخص شود. حضانت همه فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال می‌باشد. بنابراین:

چنانچه زوجین با هم و بدون وکالت نامه برای -طلاق توافقی-اقدام نمایند، باید بر سر حضانت توافق نمایند که یا حضانت دائم (یعنی تا سن بلوغ) با یکی از زوجین باشد و یا حضانت مطابق قانون بین زوجین تقسیم شود.
اگر زوجه با وکالت نامه طلاق به دادگاه مراجعه نماید، باید حق تعیین حضانت فرزندان در وکالت نامه قید شده باشد، در غیر این صورت حضانت مطابق قانون تا ۷ سال به مادر داده خواهد شد.
در مورد نحوه ملاقات، دادگاه بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در هفته برای فردی که حضانت فرزند با وی نیست در نظر می‌گیرد. چنانچه توافق دیگری در مورد حضانت و یا توافق بین زوجین صورت گیرد، عرفا برای دادگاه محترم بوده و رای بر اساس آن صادر خواهد گردید.

نفقه

وکیل نفقه در مشهد

در مورد نفقه نیز در صورتی که زوجه نفقه معوقه داشته باشد می‌بایست در مورد بذل و یا گرفتن آن با همسر خود توافق نماید.

اجرت‌المثل

وکیل اجرت المثل در مشهد

به معنای کارهایی است که زن در خانه انجام داده است. در صورتی که زن بخواهد اجرت‌المثل خود را دریافت نماید می‌بایست در مورد آن نیز با شوهر خود توافق کند.

جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

زوجه در صورتی که فاکتور اجناسی را که خریداری کرده داشته باشد و یا سیاهه‌ای که در هنگام عقد و یا قبل از آن به امضای داماد رسیده موجود باشد می‌تواند جهیزیه خود را از منزل شوهر استرداد نماید.

تمامی موارد فوق در فرمی به نام فرم توافق زوجین تنظیم می‌گردد. معمولا در فرم توافق زوجین موارد حق اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی زوجین اسقاط می‌گردد تا هم در روند طلاق توافقی تسریع گردد و هم مشکلات حاشیه‌ای طلاق کمتر شود.

مراحل قانونی طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی در مشهد

از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۷، انجام مشاوره روانشناسی در مراکز بهزیستی و غربالگری مجاز معرفی شده برای طلاق توافقی الزامی می‌باشد. در این فرایند ابتدا زوجین می‌بایست از طریق سامانه تصمیم و مراجعه حضوری به این مراکز درخواست مشاوره طلاق خود را مطرح نمایند و پس از آن با معرفی به مشاور روانشناس باید حداقل ۴۵ روز در ۵جلسه مشاوره را بگذرانند (راه‌های دیگری برای انجام طلاق توافقی وجود دارد که به منظور آگاهی از آن‌ها و مشاوره طلاق توافقی می‌توانید با وکیل طلاق توافقی در مشهد تماس بگیرید.)
در صورتی که مشاور روانشناس تشخیص دهد که ادامه زندگی به صلاح زوجین نیست، گواهی عدم سازش صادر می‌کند.
پس از آن زوجین باید با در دست داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق، می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی را مطرح نمایند. پس از ثبت دادخواست، براساس محل زندگی مشترک زوجین، به شعبه و دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.
دادگاه با بررسی مدارک، گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و از زوجه می‌خواهد که برای آزمایش بارداری به آزمایشگاه مراجعه نماید.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور دادنامه، زوجین ۳ ماه فرصت دارند تا به یکی از دفاتر طلاق مراجعه کرده و رای را در شناسنامه خود اجرا نمایند.

نکات مهم جدایی تفاهمی

وکیل طلاق تفاهمی در مشهد

در صورتی که حتی یک مورد از موارد مندرج در فرم توافق زوجین

مورد رضایت طرفین نباشد طلاق توافقی نخواهد بود.
در صورت که حق اعتراض و فرجام خواهی در فرم توافق نامه زوجین ساقط نشده باشد از زمان صدور دادنامه باید ۴۴ روز زمان سپری شود تا بتوان رای را اجرا نمود. بدیهی است، در صورت اعتراض در این مدت دادنامه طلاق توافقی باطل خواهد گردید.
در صورتی که زوجه از شوهر خود وکالتنامه طلاق داشته باشد می‌تواند برای طلاق توافقی اقدام نماید. البته باید در وکالتنامه، شرط قابل توکیل به غیر بودن لحاظ شده باشد. در غیر این صورت، وکالتنامه اثر قانونی نخواهد داشت.
در صورتی که پس از صدور دادنامه زن حاضر به اجرای صیغه طلاق نباشد، چون حق طلاق با مرد است، مرد می‌تواند با طی مراحل قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق به تنهایی اقدام نماید. برای اطلاع از قوانین مربوط به این موضوع با موسسه تماس بگیرید.
چنانچه زن در هنگام طلاق باکره باشد، نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد.

همچنین بدون ازدواج دوم می‌تواند نسبت به حذف نام همسر از شناسنامه خود اقدام نماید.
در صورتی که زن در توافقنامه بین زوجین  مهریه را بخشیده باشد، باید حتما در رای دادگاه ذکر گردد، در غیر این صورت زن در زمان عده می‌تواند به مهریه خود رجوع کند.
در صورتی که زن در زمان عده طلاق توافقی به مهریه خود رجوع کند، زوج می‌تواند از طلاق رجوع کند و همسر خود را طلاق ندهد.
چنانچه زوجه به صورت محضری و در دفتر اسناد مهریه خود را ابراء نموده باشد، حتی در عده نیز نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند.

نحوه گرفتن مهریه در طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی در مشهد

چنانچه، زوجین هر دو برای طلاق توافقی اقدام کنند، در فرم توافقنامه زوجین می‌بایست در مورد مهریه تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، امکان بذل یا گرفتن بخشی یا تمام مهریه وجود دارد و این موضوع به توافق زوجین مرتبط است.
اگر زوجه با وکالت نامه طلاق اقدام به انجام طلاق توافقی نماید، گرفتن مهریه کاملا به متن موجود در وکالت نامه طلاق بستگی دارد:

اگر -وکالت طلاق در قبال بذل مهریه داده شده باشد، زوجه دیگر نمی‌تواند مطالبه مهریه انجام دهد. چرا که در ازای گرفتن حق طلاق از زوج مهریه را بخشیده است و این وکالت، نوعی عقد خارج لازم و معوض است.
اگر در وکالت طلاق حق تعیین تکلیف مهریه اعم از بذل یا اخذ مهریه به عهده زوجه باشد و زوج در جلسات رسیدگی حضور نداشته باشد، رویه دادگاه‌ها بر این است که زوجه می‌بایست حداقل نصف تا دو سوم مهریه را بذل نماید تا مصلحت زوج رعایت گردد. این موضوع که به تازگی در دادگاه‌ها رویه شده به جهت کاهش زندانیان ناشی از مهریه می‌باشد.
به طور کلی، چنانچه توافق زوجین بر بذل مهریه باشد، بهتر است که در هنگام تنظیم وکالت طلاق، زوجه یک اقرارنامه رسمی مبنی بر بذل و ابراء مهریه به زوج بدهد. چنانچه زوجه مهریه خود را به طور کامل بذل نماید، با وجود وکالت طلاق، سریع‌تر می‌تواند خود را مطلقه نماید.

طلاق توافقی با وکالت نامه

ساده‌ترین و سریع‌ترین راه طلاق توافقی، گرفتن وکالت نامه طلاق از زوج است. بسیاری از زنان به دلیل نداشتن حق طلاق، در طرح دعوی طلاق دچار مشکل هستند. زیرا دلیل قانونی برای طلاق ندارند. در برخی از موارد، زوجین با یکدیگر توافق می‌کنند که در ازای بذل تمام یا بخشی از مهریه، حضانت و یا هر شرط دیگری، زوج به زوجه برای طلاق توافقی وکالت دهد. در وکالت نامه طلاق باید چند شرط رعایت شود تا طلاق توافقی به سرعت انجام شود که عبارتند از: بلاعزل بودن وکالت، حق اسقاط تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی، حق اجرای صیغه طلاق و حق تصمیم گیری در مورد حقوق زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و حضانت.

رجوع در طلاق توافقی 

باید توجه داشت که رجوع به معنای مراجعه زوج به زوجه برای برگشتن به رابطه زوجیت است و باید در زمان عده صورت گیرد. اما در مورد طلاق توافقی نیز نکته بسیار مهم و ظریفی وجود دارد و آن این است که طلاق توافقی از گروه طلاق بائن (غیر قابل رجوع) است. بنابراین، چنانچه زوجین با یکدیگر بر سر رجوع توافق نمایند باید حتما دوباره با یکدیگر عقد نمایند.

‌طلاق فوری

وکیل طلاق فوری در مشهد

روند طلاق توافقی پروسه ای بمدت ۵ تا ۶ ماه را دارا خواهد بود اما با توجه به تبحر و تجربه وکلای ما این امکان تا کمتر از۲۰ روز نیز کاهش می یابد. در گذسته با توجه به عدم نیاز به طی مرحله مشاوره این زمان زیر یک هفته بود اما در حال حاضر کم

بیشترین زمان ۱۰ روز می باشد.

مراقب افراد سودجو در طلاق توافقی باشید! بسیاری افرادی که وکیل نیستند با تبلیغات دروغین، زمان‌های بسیار کوتاه (۲ الی ۳ روز) و هزینه های بسیار پایین و اظهار نفوذ در مراجع قضایی به دنبال جذب پرونده هستند که این امر موجب تضییع حق موکل می‌گردد. گروه وکلای حق جویان افتخار دارد که با بهره‌گیری از وکیل طلاق توافقی متخصص، مصلحت موکل را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده است.

هزینه طلاق توافقی

کمترین هزینه و زمان برای طلاق توافقی در مشهد

گروه وکلای حق جویان با استفاده از وکلای متخصص در حوزه طلاق توافقی زمان پروسه را به شدت کاهش داده است. به همین منظور هزینه طلاق توافقی به شرح زیر است:

در صورتی که هر دو نفر زوجین وکالت دهند بسته به محل زندگی مشترک و دادگاه و …، هزینه طلاق توافقی مجموعا برای دو نفر بین ۶ الی ۷ میلیون تومان می‌باشد.

هزینه های فوق شامل هزینه دادرسی و هزینه محضر برای اجرای صیغه طلاق نمی‌باشد.

حذف نام همسر از شناسنامه در طلاق توافقی

وکیل توافقی در مشهد

حذف نام همسر از شناسنامه در طلاق توافقی تنها در صورتی امکان پذیر است که زوجه باکره باشد. چنانچه زوجه در حین زوجیت، بکارت خود را حفظ کرده باشد، طلاق توافقی از نوع خلع غیر مدخوله است و پس از صدور طلاقنامه می‌تواند با مراجعه به ثبت احوال و یا دفتر پیشخوان دولت، نسبت به حذف نام همسر از شناسنامه اقدام نماید. اگر زوجه باکره باشد، زوج نیز می‌تواند با همان حکم نسبت به حذف نام زن سابق خود مبادرت ورزد. اگر زن باکره نباشد، تنها پس از ازدواج دوم می‌توان نام همسر سابق را از شناسنامه خارج نمود.

تماس 09156024004