وکیل طلاق در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل طلاق در مشهد

عده و انواع آن

عده از اموری است که در قانون و شرع مقدس به آن اشاره شده است و مدتی است

که زن پس از طلاق تا پایان آن مدت نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد .به موجب قانون عده به واسطه ی امور زیر ایجاد می شود :

1- طلاق       2- فسخ ازدواج     3- فوت زوج       4- اتمام مدت عقد و یا بذل آن در ازدواج موقت

 

وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

اما مدت عده ی هر کدام از موارد بالا چگونه است ؟

در پاسخ باید گفت طبق ماده ی 1153 قانون مدنی در طلاق اگر زوجه حامله باشد

عده تا زمان وضع حمل می باشد و در صورتی که حامله نباشد

طبق ماده ی 1151 قانون مدنی عده سه طهر می باشد که طهر به معنای پاکیزگی زن از زنانگی می باشد .

در صورتی که فسخ نکاح اتفاق بیفتد مدت عده سه طهر می باشد

مگر در صورتی که زن به اقتضای سن , عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده ی او سه ماه است .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طبق ماده ی 1154 قانون مدنی : ” عده ی وفات چه در عقد دایم و چه در عقد موقت 4 ماه و 10 روز است

مگر در صورتی که زن حامله باشد که در اینصورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است

مشروط بر اینکه فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد والا مدت همان 4 ماه و 10 روز است .”

به موجب قانون عده ی فسخ نکاح یا بذل مدت در عقد موقت در صورتی که زن حامله نباشد

دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت 45 روز است و در صورتی که حامله باشد عده ی او تا زمان وضع حمل می باشد .

 

وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

اما چه زنانی عده ی طلاق ندارند ؟ در پاسخ باید گفت در صورتی که شرایط ذیل ایجاد گردد زن عده ی طلاق ندارد :

1- زنی که بین او شوهرش نزدیکی صورت نگرفته باشد .

2- زن یایسه که نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی فسخ نکاح

لازم به ذکر است که در تمامی موارد عده ی وفات باید رعایت گردد.

وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

بنابراین در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا می گردند یا نکاح به هر دلیلی فسخ می گردد زوجه باید از میزان عده ی خود آگاهی داشته باشد چرا که اگر در زمان عده با کسی ازدواج کند آن ازدواج باطل خواهد بود و در صورتی که با علم و آگاهی این ازدواج صورت گرفته باشد حرام موبد خواهند شد .