وکیل طلاق در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

عده و انواع آن

عده از اموری است که در قانون و شرع مقدس به آن اشاره شده است و مدتی است

که زن پس از طلاق تا پایان آن مدت نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد .به موجب قانون عده به واسطه ی امور زیر ایجاد می شود :

۱- طلاق       ۲- فسخ ازدواج     ۳- فوت زوج       ۴- اتمام مدت عقد و یا بذل آن در ازدواج موقت

 

وکیل طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اما مدت عده ی هر کدام از موارد بالا چگونه است ؟

در پاسخ باید گفت طبق ماده ی ۱۱۵۳ قانون مدنی در طلاق اگر زوجه حامله باشد

عده تا زمان وضع حمل می باشد و در صورتی که حامله نباشد

طبق ماده ی ۱۱۵۱ قانون مدنی عده سه طهر می باشد که طهر به معنای پاکیزگی زن از زنانگی می باشد .

در صورتی که فسخ نکاح اتفاق بیفتد مدت عده سه طهر می باشد

مگر در صورتی که زن به اقتضای سن , عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده ی او سه ماه است .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طبق ماده ی ۱۱۵۴ قانون مدنی : ” عده ی وفات چه در عقد دایم و چه در عقد موقت ۴ ماه و ۱۰ روز است

مگر در صورتی که زن حامله باشد که در اینصورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است

مشروط بر اینکه فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از ۴ ماه و ۱۰ روز بیشتر باشد والا مدت همان ۴ ماه و ۱۰ روز است .”

به موجب قانون عده ی فسخ نکاح یا بذل مدت در عقد موقت در صورتی که زن حامله نباشد

دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت ۴۵ روز است و در صورتی که حامله باشد عده ی او تا زمان وضع حمل می باشد .

 

وکیل طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اما چه زنانی عده ی طلاق ندارند ؟ در پاسخ باید گفت در صورتی که شرایط ذیل ایجاد گردد زن عده ی طلاق ندارد :

۱- زنی که بین او شوهرش نزدیکی صورت نگرفته باشد .

۲- زن یایسه که نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی فسخ نکاح

لازم به ذکر است که در تمامی موارد عده ی وفات باید رعایت گردد.

وکیل طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بنابراین در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا می گردند یا نکاح به هر دلیلی فسخ می گردد زوجه باید از میزان عده ی خود آگاهی داشته باشد چرا که اگر در زمان عده با کسی ازدواج کند آن ازدواج باطل خواهد بود و در صورتی که با علم و آگاهی این ازدواج صورت گرفته باشد حرام موبد خواهند شد .

تماس 09156024004