وکیل طلاق غیابی در م

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق غیابی در مشهد

 

وکیل طلاق غیابی در مشهد

 

طلاق غیابی

طلاق غیابی چیست؟

در هر دعوایی چنانچه خوانده در جلسات رسیدگی حاضر نشود ، لایحه یا وکیل نیز نفرستد رایی که دادگاه صادر می کند غیابی است به همین دلیل مهلتی جهت واخواهی برای خوانده در نظر گرفته می شود .طلاق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و زوجین می توانند در صورت نبود طرف مقابل طلاق غیابی بگیرند .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق غیابی شوهر :

طبق قانون حق طلاق از آن مرد می باشد و شوهر می تواند همسر خود را طلاق دهد مشروط بر اینکه کلیه ی حقوق مالی زوجه را بپردازد و این حقوق در رای دادگاه مشخص می گردد اما اگر طلاق به صورت غیابی صادر شده باشد به استناد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ممکن است دادگاه به علت عدم حضور زوجه حکمی راجع به حقوق مالی ندهد و این موضوعات مفتوح باقی بمانند .

طلاق غیابی در صیغه ی موقت :

یکی از تفاوت های میان عقد دائم و موقت در پایان آنها می باشد بدین مفهوم که درطلاق مختص عقد دائم است و در صیغه طلاقی وجود ندارد .در صیغه ی موقت یا باید مدت صیغه به اتمام برسد یا مدت از طرف مرد بذل به زن بذل گردد و یا زن وکالت برای بذل مدت از جانب مرد داشته باشد .بنابراین نه طلاق حضوری نه طلاق غیابی در صیغه ی موقت معنا ندارد .

طلاق غیابی در اهل سنت :

در اهل سنت نیز حق طلاق از آن مرد است اما در مواردی این حق به حاکم یا قاضی داده شده است .یکی از این موارد غیبت موقت شوهر می باشد و در مورد مدت غیبت بین شش ماه تا سه سال اختلافاتی وجود دارد .همچنین مذاهب مالکی و حنبلی معتقدند این غیبت زمانی موجب حق طلاق می شود که زن در ضرر و اسیب قرار بگیرد .

مهریه در طلاق غیابی :

مهریه از جمله حقوقی است که برای زن همیشه محفوظ است .اگر طلاق غیابی از جانب مرد بوده باشد باید حقوق مالی زن از جمله مهریه را پرداخت نماید در غیر اینصورت طلاقی ثبت نخواهد شد اما اگر طلاق غیابی از سوی زن بوده و به مرد دسترسی نباشد زن میتواند اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید .

تماس 09156024004