وکیل طلاق غیابی مشهد

وکیل طلاق غیابی مشهد

وکیل طلاق غیابی مشهد

 

وکیل طلاق غیابی مشهد

 

آدرس اشتباه در طلاق

تقاضای طلاق غیابی از سوی زن :

طلاق غیابی از طرف هر یک زوجین امکان پذیر است . از آن جایی که در قانون حق طلاق از آن مرد می باشد وی نیازی به دلیل برای طلاق ندارد اما باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت نماید . اگر زن تقاضای طلاق غیابی داشته باشد باید برای طلاق دلیل داشته باشد که این دلایل اثبات یکی از شروط دوازده گانه سند ازدواج می باشد . در صورت وجود شرایط مذکور اگر زوج در جلسات رسیدگی حاضر نشود می تواند طلاق غیابی بگیرد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* شرایط گرفتن مهریه پس از طلاق غیابی :

اگر زن تقاضای طلاق غیابی نموده باشد و دادگاه با جمیع شرایط حکم طلاق غیابی را صادر نماید حتما طبق قانون باید در حکم تکلیف مهریه ی زوجه را مشخص نماید از ان جایی که زوج برای پرداخت مهریه حضور ندارد زن می تواند از اموال منقول یا غیر منقول زوج به میزان مهریه توقیف نماید .اگر مرد تقاضای طلاق غیابی نموده باشد باید مهریه ی زن را پرداخت نماید اما اگر توانایی و تکن مالی برای پرداخت مهریه به صورت یک جا را ندارد میتواند با اثبات اعسار خود از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را بنماید .

* شرایط طلاق غیابی در دوران عقد :

زن در قانون حق طلاق ندارد بنابراین چه در دوران عقد و چه در زمان زندگی مشترک اگر تصمیم بر طلاق دارد باید یکی از شرایط مندرج در قانون یا سند ازدواج را داشته باشد و یا اینکه از زوج وکالت در طلاق گرفته باشد .بدین مفهوم اگر هیچکدام از شرایط را نداشته باشد نه طلاق حضوری و نه طلاق غیابی امکان پذیر نیست .

* طلاق غیابی با آدرس اشتباه :

گاهی برخی از زوجین برای تسریع در امر طلاق و گرفتن حکم طلاق در دادخواست ادرس طرف مقابل را اشتباه اعلام می نمایند تا در نتیجه ابلاغ به دست وی نرسد و رای طلاق غیابی باشد این امر خصوصا در مورد زن که حق طلاق ندارد بیشتر است . اگر زوجین پس از مدتی از طلاق غیابی به واسطه ی آدرس اشتباه مطلع شدند میتوانند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و با دادن آدرس پستی خود از دعاوی که علیه ایشان صورت گرفته مطلع شوند و واخواهی نسبت به رای طلاق غیابی را ثبت نمایند .

تماس 09156024004