وکیل طلاق قضایی در مشهد

وکیل طلاق قضایی در مشهد

وکیل طلاق قضایی در مشهد

 

وکیل طلاق قضایی در مشهد

 

طلاق قضایی

*** طلاق قضایی در فقه :

طلاق قضایی یا طلاق حاکم بر اساس آیات و روایات در قانون پیش بینی شده است . در روایات مختلف حاکم شرع یا قاضی می تواند در صورتی زن شرایط طلاق را داشته باشد و مرد حاضر به طلاق نباشد زن را مطلقه نماید .این شرایط در سند ازدواج و قانون بیان گردیده است مانند استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، غیبت یا مفقود الاثر شدن شوهر و …… .

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

طلاق قضایی و احقاق حقوق زن :

در شرع و قانون طلاق از آن مرد می باشد و زن تنها در موارد محدود و مصرح در قانون با اثبات موارد می تواند تقاضای طلاق نماید در غیر این صورت بدون دلیل نمی تواند از مرد جدا شود . طلاق قضایی گامی موثر در احقاق حقوق زن است و در مواردی که زن شرایط طلاق را دارد اما مرد راضی به طلاق نیست قاضی می تواند حکم طلاق را صادر نماید و زن را مطلقه نماید . مانند زمانی که مرد علیرغم رای دادگاه حاضر به پرداخت نفقه نیست دادگاه می تواند زن را مطلقه نماید .

ماهیت طلاق های به حکم دادگاه :

طلاق یا به اذن دادگاه است یا حکم دادگاه . در اذن دادگاه مرد تقاضای طلاق می کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش اذن در طلاق می دهد اما در طلاق به حکم دادگاه زن به دلایلی مانند عدم پرداخت نفقه ، غایب بودن شوهر ، عسر و حرج در زندگی مشترک و یا وکالت در طلاق زن را مطلقه می سازد بدون اینکه مرد مدخلیتی در موضوع داشته باشد .

مراحل بعد از صدور حکم طلاق :

طلاق چه قضایی باشد و چه غیر قضایی حتما باید ثبت گردد و صیغه ی طلاق جاری گردد . رای طلاق قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است و هر کدام از زوجین که رای به نفع آنان صادر نشده می توانند اعتراض نمایند و با این اعتراض زمان رسیدگی را طولانی کنند . در طلاق قضایی نیز مرد می تواند به حقوق مالی زن و یا رای دادگاه اعتراض نماید که البته باید موارد مورد اعتراض را اثبات نماید .

تماس 09156024004