وکیل فسخ نکاح در مشهد

وکیل فسخ نکاح در مشهد

وکیل فسخ نکاح در مشهد

 بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد

فسخ نکاح

* آیا در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد >>>

* فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

١- با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، که بیان می‌دارد :

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد ازدواج معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایا بر آن واقع شده باشد . “وکیل فسخ نکاح در مشهد”

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* چنانچه در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده “وکیل تدلیس در نکاح در مشهد” ، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نماید .” وکیل فسخ نکاح در مشهد”

 

اما با توجه به ماده ۴۳۸قانون مدنی

که تصریح نموده:
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود “وکیل حقوقی در مشهد”
اگر چه این ماده ناظر به عقد بیع است، از وحدت‌ ملاک آن می توان استنباط نمود “وکیل خانواده در مشهد
که تدلیس در مورد نکاح، عبارت است از: عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او شود. “وکیل تدلیس در نکاح در مشهد ”

بنابراین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است “وکیل فریب در ازدواج در مشهد” .
علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد . “وکیل طلاق در مشهد

نکته: تخلف از اوصاف زوجین در عقد نکاح حتی اگر آن وصف اساسی باشد طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فقط منجر به حق فسخ نکاح می شود، البته منوط به اینکه آن وصف به طور صریح یا بنایی شرط شده باشد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

٢- با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی

که بیان داشته

هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی نکاح فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است “وکیل فریب در ازدواج در مشهد “بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن درمطالبه مهریه یکسان نیست “وکیل تدلیس در ازدواج در مشهد” و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود.
اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد” وکیل خوب در مشهد” و در ماده۱۱۰۶قانون مدنی آمده است: در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد . “وکیل نفقه در مشهد

 

نکته:  اشتباه در هویت مادی و مدنی در عقد نکاح منجر به بطلان نکاح است، ولی اشتباه در اوصاف طرف منجر به حق فسخ می‌شود.

 

شرط خیار فسخ نکاح:

١- نسبت به عقد نکاح: باطل
٢- نسبت به مهریه:
در نکاح دائم> جایز، مشروط بر این که مدت آن معین باشد.
در نکاح موقت> باطل است

شرط خیار فسخ در نکاح> عقد باطل ولی مبطل عقد نیست.

شرط خیار برای فسخ نکاح باطل است ولی عقد را فاسد نمی کند و از امور فرعی است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است.

اکراه عقد نکاح:

١- اگر اجازه کند> نافذ است.
٢- اکراه به درجه ی که عاقد فاقد قصد باشد> عقد باطل است.

دعاوی خانوادگی سایر اقلیت های دینی

صلاحیت رسیدگی در دعاوی خانوادگی سایر اقلیت های دینی که در قانون به رسمیت شناخته نشده اند تابع قوانین جاری کشور ایران می باشد و در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد نه تابع احکام دینی آنها.

اشتباه در عقد نکاح

١- در شخصیت طرف: بطلان عقد
٢-چند زن به‌طور تردید مورد عقد نکاح: بطلان عقد
٣- اشتباه در اوصاف :حق فسخ به وجود می آید.

 

فسخ نکاح :

١- قبل از نزدیکی > زن استحقاق مهریه ندارد. مگر عنن مرد که زن مستحق نصف مهریه می‌شود.
٢- بعد از نزدیکی > زن مستحق تمام مهریه است.

 

 قواعد حاکم بر خانواده (اختیار طلاق، ریاست خانواده، نفقه،) :

از قوانین آمره است
 مرتبط با نظم عمومی است
 شرط مخالف ان نامشروع و باطل است

 خود عقد صحیح است

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

شرایط ازدواج مجدد شوهر

اجازه ازدواج مجدد شوهر با این شرایط امکان پذیر است:

  • رضایت همسر اول
  • عدم قدرت زناشویی همسر اول
  •  عدم تمکین زن اول
  •  ابتلاء زن به جنون
  •  محکومیت حبس زن به پنج سال یا بیشتر
  •  ابتلاء زن به اعتیاد
  •  ترک زندگی توسط زن
  •  غایب یا مفقودالاثر شدن زن

انحلال نکاح منقطع

انحلال نکاح منقطع ممکن است با:

١- فسخ
٢- بذل مدت
٣- انقضای مدت

نکته:  شرطی که زن پس از تحقق امری وکالتا طلاق بگیرد> شرط صحیح است. نوع طلاق در قانون ساکت ولی باین است.

نکته:  اگر شرط فسخ نکاح به طور شرط نتیجه ذکر شود :شرط باطل است ولی عقد صحیح است.

نکته:  اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح مثل عدم تمتع جنسی شود؟ شرط و عقد باطل است.

نکته:ریزش مو زوج یا زوجه از موارد فسخ نکاح نمی باشد چون عیوبی که در قانون مدنی به عنوان حق فسخ نکاح ذکر شده اند حصری هستند.

نکته: اگر مرد مرتد شود وقتی زن مسلمان است این امر موجب انفساخ نکاح است و تایید این انفساخ نکاح با دادگاه خانواده می باشد.

نکته:اگر مرد یا زن قبل از عقد ازدواج به دروغ خود را دکتر یا مهندس یا رئیس معرفی کرده باشد و عقد بر مبنای آن واقع شود به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

نکته: ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم تمتع از زوجه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه و علت ازدواج مجدد زوج نمی گردد.

* چنانچه هر گونه پرسشی در خصوص دعاوی خانواده دارید می توانید حسب مورد از وکلای متخصص در دعاوی خانواده، وکیل طلاق، وکیل مهریه و یا وکیل برای مطالبه نفقه و … در موسسه حقوقی و داوری حق که با سالها تجربه در اخذ وکالت پرونده های خانواده دارند، مشورت نمایید.

تماس 09156024004