وکیل قتل در خارج کشور 

وکیل پایه یک در مشهد

وکیل قتل در خارج کشور

وکیل قتل در خارج کشور

*** صلاحیت رسیدگی به قتل شخص ایرانی در خارج کشور >>>

هرکشوری برای خود حریم و مرز و اتباعی دارد و همانگونه که از مرزهای خود دفاع می کنند از مردم خود درمقابل کشورهای دیگر حمایت می کنند به همین دلیل اگر علیه اتباع خود متوجه جرمی در کشور دیگر شوند خود را صالح به رسیدگی میدانند .این اصل بیانگر صلاحیت شخصی و مبتنی بر تابعیت بزه دیده است که برای اولین بار در ماده ی ۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است طبق این ماده :” هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط بر اینکه :

 

وکیل کیفری در مشهد

 

الف-متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت ،مجازات کلا یا بعضا درباره ی او اجرا نشده باشد .

ب-رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قوانین ایران و قانون محل وقوع ، جرم باشد .

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را برخی نقض حریم و تجاوز به کشور محل وقوع جرم میدانند که بیانگر نوعی بی اعتمادی نسبت به آن کشور است اما اصل این است هر کشوری باید از اتباع خود حمایت کند چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور و به نظر می رسد این حمایت در خارج از کشور باید پر رنگ تر نیز باشد .

ماده ی ۸ قانون مذکور حمایت از ایرانی را نسبت به هر جمی با هر ضمانت اجرایی بیان کرده .از آن جایی که قتل یک انسان در هر کشوری جرم است اما ممکن است مجازات های متفاوتی داشته باشد بنابراین اگر یک ایرانی در خارج از مرزهای ایران به قتل برسد دادگاه ایران نیز بر اساس اصل حمایت از بزه دیده صالح به رسیگی می باشد البته مشروط به شروطی که در ماده ی ۸ بیان شده است .

وکیل قتل در خارج کشور

تماس 09156024004