وکیل قصاص در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل قصاص در مشهد

 

 

شرایط قصاص

* قصاص یکی از چهار مجازات اصلی می باشد که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . “وکیل کیفری در مشهد
طبق ماده ی ۱۶ قانون مذکور قصاص: مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس ، اعضاء و منافع است . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل قصاص در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* بهترین وکیل در مشهد برای اجرای قصاص شرایطی وجود دارد که باید رعایت گردد >>>
از مهمترین شرایط آن است که قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد “وکیل قیم در مشهد” و
مجنی علیه عاقل
و در دین با مرتکب مساوی باشد .
اما اگر مرتکب مسلمان نباشد مانعی برای قصاص نیست . “وکیل قصاص در مشهد”

* سوال از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : آیا ممکن است فردی مرتکب جنایت شود و قصاص نشود ؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : بله ، مطابق ماده ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به قصاص و دیه” وکیل دیه در مشهد” محکوم نمی شود :

 

وکیل کیفری در مشهد

 

 

الف ) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ب) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد، “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” درغیر اینصورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و یا تعزیر است . “وکیل قصاص در مشهد ”

پ) مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود . “وکیل کیفری در مشهد”

ت) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع جنایتی طبق قانون بر وی وارد شود . “وکیل خوب در مشهد

ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون ذکر شده “وکیل پایه یک در مشهد “است .

* لازم به ذکر است در صورتی مرتکب ادعای پدر یا یکی از اجداد پدری بودن را داشته باشد باید در دادگاه اثبات نماید” وکیل در مشهد” و در صورت عدم اثبات حق قصاص برای ولی دم یا مجنی علیه ثابت می گردد . “وکیل مشهد

 

 

وکیل قصاص در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* نکته ی مهم دیگر آن است که جنایت بر جنین حتی به صورت عمدی و پس از دمیده شدن روح موجب قصاص نیست بلکه باید دیه بپردازد “وکیل دیه در مشهد” اما اگر به جنین جنایتی وارد آید که منجر به نقص یا مرگ وی پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت می شود . “وکیل قصاص در مشهد”

*دفتر وكالت و موسسه ی حقوقی حق جویان در مشهد آماده ی پاسخگویی به تمامی پرسش های شما در مورد جنایات عمدی، قتل، قصاص،… و کلیه موضوعات کیفری است. در صورت نیاز به مشاوره و اخذ وکیل در مشهد و وکیل قصاص در مشهد می توانید با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004