وکیل مدافع در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل مدافع در مشهد

 

* حق داشتن وکیل از نگاه حقوق بشر و حقوق ایران

* در حقوق بشر و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است.

درماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن پیوسته است و قوانین آن الزام آور است.
بیان شده:

* متهم باید وقت و امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است ، داشته باشد.
بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود. در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند.
او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و نیز در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد ، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* دولت ایران میثاق را در ارديبهشت ۱۳۵۴ به تصويب رسانده است و به اين ترتيب به آن اعتبار قانوني بخشيده و خود را به آن متعهد ساخته است بنابراین مفاد آن در کشور ما نیز الزام آور است.

* در قوانین داخلی ما نیز در اصل ۳۵ قانون اساسی گفته شده :در همه ی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

* قانون اساسی بعنوان برترین قانون کشور است و هیچ یک از قوانین و مقررات نباید در تضاد با آن باشد.
این اصل عام است و در مورد همه ی دادگاهها صادق است . تفاوتی بین دادگاههای عمومی و اختصاصی و دادگاههای حقوقی و کیفری وجود ندارد و تفاوتی هم بین محکومان عادی و محکومان سیاسی نیست . همه ی متهمان باید حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.

 

*حق داشتن وکیل به دلیل اهمیت آن در ماده ۳ قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار  گرفته و بیان شده است که: محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

* حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی الزامی به نظر میرسد مخصوصا در دادگاهای کیفری که حیثیت و جان و آبروی افراد در میان است و حضور وکیل ضروری تر است.

در ماده ۱۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر شده است که : متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام  کند.

* حضور وکیل از مرحله شروع تحقیقات تا اجرای حکم ضروری است  زیرا در این صورت وکیل میتواند حقوقی از جمله اصل برائت،حق سکوت ،چگونگی انجام بازجویی قانونی و … را به موکل ش در مرحله تحقیقات مقدماتی گوشزد کند و همچنین در دادگاه نیز با استفاده از تخصص خود  ،اطلاعات فنی و آگاهی ش به قوانین میتواند از حقوق موکل ش در برابر دادستان دفاع کند  و این گونه توازن وتعادل در دادگاه بین دادستان و متهم با وجود وکیل ایجاد می‌شود .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

بنابراین ضروری است که افراد نسبت به این حق خود مطلع شوند تا جلوی نقض قوانین به خصوص در مرحله بازجویی گرفته شود.

* اگر شخصی توانایی گرفتن وکیل نداشته باشد همانطور که در اسناد بین المللی وهم قوانین موضوعه است  دادگاه با توجه به نوع جرم و شدت مجازات میتواند برای او وکیل تسخیری انتخاب کند .

 

این حق در ماده ۱۸۶ آیین دادرسی مورد توجه قرار گرفته است :

متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وکيل را ندارد  از بين وکلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امکان از نزديکترين حوزه مجاور، وکيلي براي متهم تعيين خواهد كرد و در صورتي که وکيل درخواست حق‌الوکاله كند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کرد و در هرحال حق الوکاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز کند. حق الوکاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد
که البته در مورد قصاص نفس،حبس ابد،اعدام و رجم داشتن وکیل الزامی است  بنابراین اگر متهم ناتوان باشد در مورد این ۴ جرم دادگاه ملزم به تعیین وکیل تسخیری میباشد

* حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ما از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی ردیفی از بودجه دادگستری برای تعیین وکیل برای اشخاصی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند  اختصاص داده شده است.

 

* بنابراین حق داشتن و دسترسی به وکیل یک رکن اساسی برای برقراری محاکمه عادلانه است.

* متهم نیز باید بتواند در تمام مراحل دادرسی امکان مشورت با وکیل خود برای اطلاع از قوانین را داشته باشد  و اصل برابری افراد در برابر قانون ،دادگاهها را ملزم میکند که تفاوتی بین افراد برای استفاده از این حق  قائل نشوند.

*** در جهت اخذ وکیل پایه یک دادگستری در ایران و بالاخص مشهد و در تمام مراحل از کلانتری و آگاهی و دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر و اعاده دادرسی تا مرحله اجرای حکم می‌توانید با موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس گرفته و با مشاوره با بهترین وکلای مشهد و انتخاب بهترین وکیل مشهد از خدمات حقوقی این مجموعه بهره مند شوید. شماره تماس: ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004