وکیل مسکن در مشهد

بهترین وکیل املاک در مشهد

وکیل مسکن در مشهد

 

حق تعیین مسکن

* برطبق عرف و آنچه در جامعه مرسوم است آن است که زوج وظیفه ی تهیه مسکن را بر عهده دارد و در این امر می بایست شان زوجه را در انتخاب مسکن در نظر بگیرد، “وکیل تمکین در مشهد” اما گاهی این حق تعیین مسکن به عهده ی طرفین و گاهی در اختیار زوجه قرار می گیرد .که این امر باید در سند نکاحیه قید گردد . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* اما سوالی که ممکن است به ذهن متبادر گردد آن است اگر این حق به زوجه داده شده باشد ایا زوج میتواند منزلی را تهیه و زوجه را ملزم به زندگی نماید ؟ “وکیل نفقه در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

در پاسخ باید گفت طبق ماده ی ۱۱۱۴ قانون مدنی:
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . “وکیل نفقه در مشهد” بنابراین زمانی که این حق در سند نکاحیه به زوجه داده شده باشد زوج نمیتواند وی را مجبور به زندگی در منزل انتخابی خود نماید “وکیل خانواده در مشهد” و نکته ی مهم تر اینکه نمی تواند بابت این مخالفت زوجه دادخواست تمکین دهد “وکیل تمکین در مشهد” و متعاقب این امر از پرداخت نفقه امتناع نماید . “وکیل نفقه در مشهد” بدین مفهوم در صورت قید در سند نکاحیه زوج نمی تواند زوجه را ملزم به سکونت در منزل مشترک نماید . “وکیل پایه یک در مشهد

* جهت اخذ وکیل خانواده در مشهد از جمله وکیل تمکین در مشهد و وکیل نفقه در مشهد می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس و از تجربه وکلای پایه یک دادگستری مجموعه حقوقی حق جویان بهره مند شوید.

تماس 09156024004