مشاوره طلاق در مشهد

وکیل مشاوره طلاق در مشهد

مشاوره طلاق مشهد

طلاق از سوی زوجه

در قانون مدنی طلاق از جمله حقوقی است که برای مردان در نظر گرفته شده است.

اما این حق طلاق در مواردی محدود و استثنایی برای زوجه می باشد.

که در ادامه این موارد را بیان می کنیم.

 1. طلاق توافقی: سریعترین راه و شیوه ی متارکه و جدایی زوجین درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین یا وکیل خانواده در مشهد می باشد. در این مورد زوجین شرایط خود را بیان می کنند و دادگاه بر اساس آن گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
 2. درخواست طلاق به دلیل عسر و جرح:

وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون در صورتی که دوام زوجیب موجب عسر وجرح زوجه باشد

ولی می تواند  به حاکم شرع مراجعه  و تقاضای طلاق کند. منظور از عسر و جرح عبارت اسا از وجود آمدن

وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

یک وکیل خانواده خوب در مشهد می تواند موارد عسر و جرح را برای زن اثبات نماید

زیرا صرف اینکه زن راضی به زندگی مشترک نیست برای عسر و جرح کافی نمی باشد..

مدت اعتبار این حکم ۶ ماه می باشد.

لازم به ذکر است وقتی طلاق به علت عسرو و جرح مطرح می شود

زن می تواند تمام حقوقی خود را دریافت کند.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 1. طلاق به دلیل غیبت مرد: طبق ماده ۱۰۲۹ قانون :” هرگاه ضخصی ۴ سال تمام ایب یا مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد . منظور از غیبت به معنای مفقود الاثر بودن است. پس از طلاق اگر مرد مراجعت نماید هیچ گونه حقی برای وی متصور نیست مگر قبل از انقضای عده باشد که حق رجوع دارد.
 2. درخواست طلاق برای عدم پرداخت نفقه: به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون ” در صورت استکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.”

نفقه یکی از حقوق مالی زن در عقد دائم می باشد.

و در مواردی که زن مستخق نفقه باشد و مرد نپردازد زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید.

وکیل مشاوره طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 1. وکالت زن در طلاق: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون: ” طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف
 2. با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دییگر بنمایند.”

در ازدواج دائم در عقد نامه مرد در ۱۲ مورد به همسر خود وکالت می دهد که با تحقق یکی از شرط های ۱۲ گانه ی مذکور خود را مطلقه نماید.

از جمله غیبت شوهر به مدت ۶ ماه، ارتکاب جرمی که مخالف مصالح خانوادگی باشد،

ازدواج مجدد، اعتیاد شوهر به مواد مخدر

وکالت زن در طلاق بیشترین استفاده را برای طلاق از سوی زن دارد

چرا که اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت تر و نیازمند زمان کمتری میباشد.

طلاق رجعی :

طلاقی که پس از آن در ایام عده شوهر حق وجود دارد.

اصل در طلاق رجعی بودن است، طلاق بائن استثنا است علی‌القاعده طلاق را جز در مواردی که قانونگذار بائن اعلام کرده باید رجعی شمرد.

اگر دو وکیل مستقل، عمل وکالت را انجام دهند آن وکیلی که زودتر انجام داده است عمل او نافذ است و عمل وکیل دیگر نیز باطل است.

طلاق خلع چیست؟

این نوع طلاق زن به واسطه کراهت که از شوهر دارد در مقابل مالی (فدیه) که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد که این فدیه می‌تواند معادل مهر، کمتر یا بیشتر باشد.

طلاق مبارات چیست؟

در این طلاق کراهت از طرفین است و مهریه نباید زائد بر میزان مهر باشد.

نکته: عده طلاق زن باردار( زن آبستن) تا وضع حمل او می باشد.

 عده طلاق زن غیر آبستن>

 اگر عادت ببیند:٣طهر

  اگر عادت نبیند: سه ماه

چه زنان عده طلاق ندارند؟

١-یائسه
٢- عدم وقوع نزدیکی

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نکاح باطل

اگر نکاح باطل باشد

١- بین طرفین نزدیکی واقع نشده باشد: زن استحقاق مهر ندارد.
٢- نزدیکی و جهل زن :مستحق اجرت المثل.
٣- نزدیکی و علم زن :هیچ مهریه تعلق نمی گیرد.

نکات:

 • اگر شخص غایب پس از طلاق و قبل از انقضای مدت عده (عده وفات) مراجعه کند، حق وجود دارد. ولی بعد از انقضای مدت حق وجود ندارد.
 • اگر زوجه هنگام ازدواج شاغل باشد شوهر میتواند در صورت مصالح خانوادگی زن را از مشاغل انتخاب شده قبل و بعد از ازدواج منع کند.
 • اگر زن شوهردار به شبهه نزدیکی کند باید عده نگه دارد و از نزدیکی با شوهر امتناع کند.
 • ریاست مرد بر خانواده تکلیف است ولی حق نیست.
 • در دعاوی خانوادگی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود زوجه است.
 • دادگاه خانواده می تواند برای صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان برای دو بار به تاخیر بیندازد.
 • مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد، اگر در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک ندهد این گواهی از درجه اعتبار ساقط می شود.

وکیل مشاوره طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص اثبات نسب ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «مشاوره طلاق در مشهد»

 1. بازتاب: بهترین وکیل خانواده در مشهد - وکیل خوب مهریه در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004