وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

 

برداشت محصول
در مقدمه آشنایی با چند واژه ضروری میباشد.
حبه” به معنی دانه
اصله” به معنای نهال – درخت می باشد.
به موجب ماده ۳۳ قانون مدنی :نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین میباشد چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا هبه حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

 

وکیل ملکی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***حال برای روشن شدن موضوع با طرح سوالی از وکیل پایه یک دادگستری به پاسخ های احتمالی جواب داده می شود>>>
اگر کشاورزی دانه‌ یا گندم متعلق به دیگری را سرقت کند و در زمین کشاورزی خود بکارد چه کسی مالک محصول (گندم) می شود؟
مطابق ماده ۳۳ قانون مدنی محصول از آن مالک دانه گندم می‌باشد

نتیجه اینکه در هر حال محصول متعلق به مالک دانه یا گندم است

نه مالک زمین (که کشاورز) می باشد و حتی کشاورز مستحق اجرت المثل آن نیست.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

***در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به حبه، اصله، گندم باید اشاره شود>>>
که مطابق ماده ۱۵ قانون مدنی ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است

غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
و مطابق ماده ۱۶ مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
جواب: ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است

مثل گندم و جو و امثال آنها تا زمانی که چیده یا درو نشده باشند غیر منقول هستند

(در دادگاهی که زمین در آنجاست رسیدگی می‌شود)

 

وکیل ملکی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

و هرگاه این اموال را از زمین جدا کردند منقول می شوند(در دادگاه محل اقامت خوانده)

و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
***چند ماده قانونی مرتبط >>>
ماده ۱۹ قانون مدنی :اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد

بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده ۳۲ قانون مدنی: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول

که طبعاً یا در نتیجه عمل حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبور است.
ماده ۳۹ قانون مدنی: هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم چنین

هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل ملکی در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل قراردادهای ملکی و تجاری در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004