وکیل ملکی مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

 

* وکیل ملکی در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد.
حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که تنها وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. “وکیل املاک در مشهد”

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل ملکی مشهد

ملك مطلق

“ملک طلق “یعنی چه؟ اگر در سند آپارتمان قید این جمله بیاید که عرصه و اعیان آن ملک، ملک طلق است یعنی زمین و بنای ساختمان وقفی نیست.

هر ملکی که وقف نباشد یا در توقیف نباشد یا مشترک نباشد ملک طلق است.

* وکیل ملکی به تمامی قوانین و آئین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید. “وکیل ثبتی در مشهد”

* بهترین وکیل ملکی می‌داند مبنای ارزش معاملاتی املاک چیست و کجا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا تبصره های آن کابرد دارد و کجا ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، لذا زمان مناسبی را برای ابراز ادله های خود و اظهارات خود در نظر می­گیرد تا حق موکلش به علت استفاده نابجا ضایع نگردد. “وکیل شهرداری در مشهد

* چگونگی و نحوه طرح دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است و در روند دادرسی در تعیین محدوده حقوق اصحاب دعوی اثر اساسی دارد، بنابراین برای اینکه دعوا در روند و مراحلش دچار مشکل ناخواسته ناشی از بی تجربگی نباشد، ضروری است که موضوعات و دعاوی ملکی، را فردی بررسی، برنامه ریزی و رسیدگی نماید که در این دعاوی متخصص و با تجربه باشد. “وکیل حقوقی در مشهد”

* برای مثال وقتی شخصی ملک دیگری را تصرف می کند این وکیل ملکی متخصص است که باید تشخیص دهد که دعوای حقوقی تصرف عدوانی را مطرح کند یا کیفری… “وکیل کیفری در مشهد”

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند. “بهترین وکیل در مشهد”

* اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین ، خانه و … “وکیل خوب در مشهد

مواردی که وکیل ملکی در آن تجربه دارد:

١- رای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

٢- رای اصراری.” وکیل پایه یک دادگستری مشهد

٣- نظریه های مشورتی. “وکیل پایه یک در مشهد

۴- رای وحدت رویه. “وکیل پایه یک مشهد

۵- نمونه دادخواست و معرفی دعوی. “وکیل دادگستری در مشهد”

۶- نشست های قضایی. “وکیل در مشهد ”

٧- رای شعب دیوان عالی کشور. “وکیل مشهد”

* علاوه بر تمام موارد گفته شده در پرونده های ملکی در ابتدا یک وکیل ملکی می بایست در خصوص تنظیم قرارداد و قوانین مربوط به آن تسلط کافی داشته باشد . “وکیل خوب در مشهد
زیرا رابطه نزدیک این دو و نیازی که وکیل ملکی به خواندن تخصصی قرارداد دارد، غیر قابل انکار است. “بهترین وکیل در مشهد”

 

بعضی از اموری که بهتر است صرفا توسط وکیل امور ملک به آن رسیدگی شود، شامل:

١- الزام به تنظیم سند رسمی، “وکیل حقوقی در مشهد ”

٢- تقسیم ملک مشاع، “وکیل مجرب حقوقی مشهد”

٣- املاک مشاعی، “وکیل املاک در مشهد”

۴- خلع ید، “وکیل پایه یک در مشهد

۵- رفع مزاحمت از ملک، “وکیل در مشهد”

۶- تصرف عدوانی، “وکیل تصرف عدوانی مشهد”

٧- افراز ملک، “وکیل ملک‌ در مشهد ”

٨-مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، “وکیل مشهد

٩- تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶،” وکیل تخلیه در مشهد”

١٠- تائید فسخ معامله،” وکیل معاملات در مشهد”

١١- مطالبه وجه التزام قراردادی، “وکیل قرارداد در مشهد ”

١٢- ابطال قرارداد اجاره،” وکیل اجاره در مشهد”

١٣- تعدیل اجاره بها، “وکیل حقوقی در مشهد

١۴- الزام به تحویل مبیع، “وکیل خوب در مشهد

١۵- الزام به اخذ پایان کار “وکیل شهرداری در مشهد ”

* مزیت داشتن وکیل مشهد در این امور:

 

سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های امور ملکی

تصرف عدوانی،
انتقال سرقفلی، “وکیل سرقفلی در مشهد ”
افراز املاک مشاع،
خلع ید،
تغییر کاربری و …
و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
تسلط وکلای مجرب به تمامی قوانین و مقررات دعاوی ملکی و نیز کلیه تغییرات جدید در قوانین که اخیرا از سوی قانونگذار وضع شده است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده توسط تیم مجرب وکلای مشهد و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی بهترین مسیر رسیدگی به پرونده های امور ملکی بر اساس تفکر و کار تیمی. “وکیل حقوقی در مشهد”

مالکیت تبعی یعنی : مالکیت شخصی به ثمرات و متعلقات اموال.
١- نسبت به محصول زمین
٢- نسبت به نتاج حیوان

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل ملکی مشهد

عقد :

١-رضایی
٢- عینی
٣- تشریفاتی

عقد رضایی: به صرف توافق و تراضی طرفین (ایجاب و قبول) واقع می شود.
عقد عینی: علاوه بر توافق طرفین قبض نیز باید صورت گیرد.
عقد تشریفاتی: علاوه بر توافق طرفین تشریفات خاصی لازم است.( سند رسمی)

عقد مغابنه
عقد مسامحه

عقد مغابنه: هر یک از طرفین تلاش با بیشترین استفاده را از عقد ببرند. مثل: بیع
عقد مسامحه: مبتنی بر گذشت و تسامح است. مثل : هبه، صلح بلاعوض

عقد بیع :

عقدی که مالی از مالکیت شخصی خارج و به مالکیت دیگری وارد می شود. این مال می تواند عین یا منفعت باشد.

نکته: از حیث صلاحیت ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، در حکم منقول است.

مبیع عین معین باشد> عقد تملیکی است.
مبیع کلی فی الذمه باشد> عقد عهدی است.

تعریف زمین بایر

زمین‌هایی که سابقاً احیا و عمران داشته است.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

اموالی که مالک خاص ندارند

١- مباحات
٢-اموال عمومی
٣- اموال مجهول المالک

آیا دعوای خلع ید مالی است یا غیر مالی؟

میان حقوقدانان اختلاف‌نظر است برخی آن را غیر مالی اعتباری می‌دانند مگر در خصوص مالکیت اختلاف باشد، و برخی حقوقدانان که رویه اکثر محاکم آن نیز می باشد این دعوای را مالی می‌دانند.

 

نکته حقوقی: قبل از امضای هر سند و انعقاد هرگونه قرارداد از قبیل مبایعه نامه، اجاره نامه، خرید و فروش به دقت فراوان بند بند آن را مطالعه نمایید.

نکته:  فروش یک هکتار زمین به طور کلی به خاطر قیمی بودن و غرری بودن باطل است.

نکته: مالک آپارتمان نمی تواند آپارتمان را به یک شخص بفروشد و انباری و پارکینگ را به دیگری بفروشد و انتقال دهد. بنابراین انباری و پارکینگ از ملحقات آپارتمان می باشد نمی تواند مالک مستقل داشته باشد پس قابل فروش نمی باشد.

نکته: اگر فروشنده ملک را تحویل خریدار بدهد و قرارداد به هر علتی فسخ یا باطل شود، خریدار متعهد است ملک را به فروشنده مسترد نماید، اگر خریدار امتناع نمود فروشنده باید دادخواست الزام به استرداد ملک را به دادگاه بدهد.

نکته: مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت خود معاملات ملکی عمل تجاری ذاتی نیست ولی تسهیل معاملات ملکی عملی تجارتی است و نیاز به تصدی دارد.

نکته: از لحاظ حقوقی هرگاه میان تصرف فعلی باتصرف قبلی تعارض باشد تصرف فعلی ملاک قرار می گیرد.

نکته: از لحاظ فقهی هرگاه امارات وقواعد حقوقی با اصول در تعارض باشد همیشه امارات وقواعد مقدم می باشند.

نکته: از لحاظ فقهی اگر میان قاعده فراغ با اصل استصحاب تعارض باشد قاعده فراغ بر اصل استصحاب مقدم است.

نکته: از لحاظ فقهی اگر میان قاعده قرعه با اصل استصحاب تعارض باشد اصل استصحاب مقدم می باشد.
نکته: از نظر فقهی هرگاه میان اصل استصحاب و اصل احتیاط تعارض باشد اصل استصحاب مقدم می باشد.
نکته: از لحاظ فقهی هرگاه بین اصل استصحاب وامارات،حتما وقطعا امارات مقدم می باشند.

ضرب المثل:
برای آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (مثل انگلیسی)

سخن بزرگان:
عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند تا هر چیزی که عادلانه است قدرتمند باشد و هر چیزی که قدرتمند است عادلانه باشد.( پاسکال)

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل ملکی مشهد

 

 

 

 

 

 

هموطن گرامی توصیه می شود برای حصول نتیجه مناسب در کمترین زمان ممکن و پیشگیری از فوت وقت در امور ملک، خرید آپارتمان، اراضی و… قبل از اقدام به طرح شکایت در دادگستری و مراجع ذیصلاح از اطلاع رسانی از موضوعات مربوطه توسط وکیل مجرب در دعاوی ملکی و مشاوره با بهترین وکیل ملکی در مشهد بهره مند شوید و شتابزده و بدون مشورت با کارشناس حقوقی پرونده شکایت خود را به دادگستری تقدیم نکنید.

تماس 09156024004