وکیل مهریه در شهر مشهد

وکیل مهریه در مشهد

روش مطالبه مهریه


وکیل مهریه در شهر مشهد

 

وکیل مهریه در شهر مشهد

تعیین مهریه با کیست ؟

مهریه یا صداق مالی است که مرد برای نشان دادن علاقه و محبت خود آن را به زن تقدیم می کند .در قانون شخص خاصی برای تعیین مهریه بیان نشده است . ماده ی 1080 قانون مدنی بیان می دارد : تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است .” همچنین ماده ی 1089 ” ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود .” مطابق قانون اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید .

تعیین مهریه در عقد موقت :

در ازدواج دائم میتوان تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول نمود و این امر موجب ابطال عقد نکاح نمی گردد اما در عقد موقت حتما می بایست در زمان عقد میزان مهریه مشخص گردد . ماده ی 1095 قانون مدنی بیان می دارد :” در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .” بدین مفهوم ذکر میزان مهریه ضروری است اما اگر عقد باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته نباشد زن مستحق هیچ مهریه ای نیست .

مهریه قبل از انحصار وراثت :

مهریه زوجه حتی با فوت زوج نیز از بین نمی رود و زن می تواند از ماترک مرد مهریه ی خود را دریافت کند .برای گرفتن مهریه زن ابتدا باید تقاضای انحصار وراثت نماید تا کلیه ی وراث مشخص شوند سپس از محل ماترک سهم الارث و مهریه ی خود را که به تاریخ فوت شوهر محاسبه می شود دریافت کند .

مهریه ی زیاد در روایات :

روایات زیادی وجود دارد که در آن از تعیین مهریه ی زیا منع کرده اند .امام علی (ع) : مهریه های زنان را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد .

اما صادق (ع) : از برکات زن کمی مهریه ی اوست . همچنین ایشان در روایت دیگر می فرمایند : از برکات زن کمی مهریه اوست .

شرایط مهر المسمی :

مهر المسمی یکی از انواع مهریه می باشد .مهرالمسمی همان مهریه ی رایج است که در زمان خواستگاری تعیین می گردد و در سند ازدواج ثبت می شود در مورد تعلق مهر المسمی به زن باید گفت اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد زن مستحق نیمی از مهریه است و اگر بعد از نزدیکی باشد تمام مهریه متعلق به زن است .