وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

 

مهریه و زندانی شدن زوج

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که میزان آن درزمان عقد مشخص می گردد وزوج موظف است آن را پرداخت نماید قبل از تصویب قانون جدید مهریه،میزان مهریه به هرمقدار که بود وزوج توان پرداخت نداشت راهی زندان می شد وهمین امر موجب ازیاد زندانیان مهریه وحجم بالای ورودی پرونده ها در دستگاه قضا بود.بنابراین نیاز بود تغییراتی در این قانون ایجاد گردد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

براساس قانون جدید ماده ۲۲قانون حمایت خانواده در مورد میزان سکه چنین بیان می کند:”هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تایکصد وده سکه تمام بهار آزادی یامعادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ی۲قانون اجرای محکومیت های مالی است.چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد،فقط ملائت زوج ملاک است رعایت مقررات مربوطه به محاسبه ی مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

طبق ماده ی ۲قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه مالی که معسر نبوده وبدهی قطعی دادگاه را نپردازد حبس وزندانی شدن را در پی دارد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بدین مفهوم برای مهریه ضمانت اجرای حکم جلب درخصوص مهریه فقط تامیزان ۱۱۰سکه می باشد ومهریه بیش از آن حبس ندارد وزوجه بایستی اموال ودارایی زوج را به دادگاه معرفی نماید.

لازم به ذکر است پس ازصدور حکم قطعی پرداخت مهریه برای مرد،وی به مدت یک ماه مهلت دارد که نسبت به تقدیم دادخواست اعسار وتقسیط مهریه اقدام نماید ودرصورتی که مرد درطی این مدت یک ماهه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام کند حکم جلب وی تازمانی که روند قانونی دادخواست درحال سپری شدن است اجرا نخواهد شد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تغییرات صورت گرفته درقانون درراستای کاهش جمعیت زندانیان مهریه می باشد که بااجرای درست آن شاهد این اتفاق خواهیم بود.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج

 

 

تماس 09156024004