وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد


وکیل مهریه در مشهد

 

وکیل مهریه در مشهد

 

 

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که به مجرد عقد زن مالک آن می گردد .
وکیل مهریه در مشهد میتواند زوجه را در دریافت مهریه راهنمایی نماید .از آن جایی که گرفتن مهریه پیچیدگی های خودش را دارد تنها وکیل متخصص در امور مهریه در مشهد می‌تواند جهت وصول به زوجه کمک در تسریع امور نماید .

* انواع مهریه در فقه و اسلام :

انواع مهریه در فقه عبارتند از :

مهرالمسمی: مهریه ای که زوجین در زمان عقد نکاح یا پس از آن تعیین می نمایند .

مهرالمثل:اگر مهر در عقد ذکرنشده باشد و پس از نزدیکی طلاق صورت گیرد زن مستحق مهر المثل خواهد بود .

مهرالمتعه: عدم تعیین مهر در عقد و طلاق قبل از نزدیکی .برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث فقر و غنا مورد توجه قرار می گیرد .

مهرالسنه :این مهریه همان مهریه حضرت زهرا (س) است که شامل 500 درهم یا 262 مثقال و نیم پول نقره ی مسکوک می باشد .

مهر السر :در بعضی از خانواده ها برای دختر و پسر دو مهریه تعیین می گردد که یکی را علنی اعلام می نمایند و دیگری را بین خود مخفی می دارند .

* انواع مهریه های خاص :

طبق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد میتواند عنوان مهریه بگیرد و توسط زوجین انتخاب شود در عرف جامعه ی ما پول ،طلا،سکه و ملک به عنوان مهریه پذیرفته شده و عمومیت دارد.
اما مهریه های خاصی نیز در جامعه وجود دارد مانند یک کیلو بال مگس ،دست چپ داماد ،چشم داماد ،ده راس آهوی وحشی ،سفر به 120 پایتخت جهان و…… که بایستی جهت درستی آن بررسی شود.

*** انواع مهریه در عقد موقت :

یکی از شروط اساسی برای صحت عقد موقت یا صیغه، تعیین مهریه می باشد به طوری که عدم تعیین مهر باطل بودن عقد را در پی دارد .
از انواع مهریه مهرالمثل و مهر المتعه به زن در عقد موقت تعلق نمیگیرد چرا که این نوع مهریه به دلیل عدم تعیین مهر در عقد دائم است و به واسطه ی نزدیکی یا عدم نزدیکی در زمان طلاق به زن تعلق می گیرد اما در عقد موقت اگر در زمان عقد مهریه تعیین نگردد عقد باطل است .بنابراین تنها میتوان مهرالمسمی را برای عقد موقت تعیین کرد .