وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

مهریه

مهریه، یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن توسط طرفین یا شخص ثالثی تعیین می شود.

مهریه بر دو نوع است که به مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود.

در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد از هنگام عقد نکاح، زوجه امکان مطالبه مهریه را دارد و در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه می بایست استطاعت و توان مالی مرد در پرداخت مهریه را ثابت نموده و سپس مهریه خود را مطالبه نماید.

در صورتی که مرد مدعی اعسار از پرداخت مهریه باشد و توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، امکان توافق طرفین بر نوع پرداخت مهریه به صورت اقساطی و یا امکان اقدام قانونی و قضایی برای زوجه وجود دارد. یکی از راههای وصول مهریه، در صورتی که مهریه بیش از بیست میلیون تومان باشد، مراجعه به دادگاههای خانواده است.دادگاه خانواده پس از دریافت دادخواست مطالبه مهریه و مدارک و اسناد پیوست با تعیین وقت رسیدگی، زوجین را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه دعوت می نماید.

با توجه به اینکه مهریه در سند ازدواج درج می شود، که سندی رسمی و لازم الاجراست، در صورت درخواست زوجه مبنی بر توقیف اموال زوج، قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی از سوی دادگاه صادر شده و امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول بلامعارض زوج، وجود دارد. قرار تأمین خواسته، قبل یا بعد از ابلاغ، بنا به درخواست زوجه یا خواهان ویا وکیل وی، اجرا شده و تمامی اموال مرد قابلیت توقیف، با قرار تأمین خواسته را دارند.در صورتی که در طول رسیدگی، مهریه زوجه توسط زوج پرداخت شود و یا اموالی معرفی شود که استیفاء مهریه، از محل این اموال، امکان پذیر باشد، اموال به مزایده گذاشته شده و با توافق طرفین به عنوان مهریه یا جایگزین مهریه، به زن پرداخت می شود.راههای وصول مهریه، و وکیل مهریه ویژگیها و مشخصاتی دارند که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

 

وکیل خانواده در مشهد

 

راههای وصول مهریه

۱)مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی
در این حالت، وکیل زوجه با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ازدواج، درخواست صدور اجرائیه و رونوشت سند نکاحیه را تقدیم سردفتر اسناد رسمی ازدواج می نماید، سردفتر اسناد رسمی ازدواج پس از صدور رونوشت و صدور دو نسخه اجرائیه به زوج ابلاغ می نماید که مهریه مافی الذمه در سند ازدواج را به زوجه، پرداخت نماید.این اخطار، توسط اداره پست به نشانی و آدرسی که زوج در سند ازدواج دارد، ابلاغ می شود و نسخ اجرائیه و رونوشت به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال می شود.پس از تشکیل پرونده در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک نسخه ای از اجرائیه به نشانی زوج ابلاغ می شود و در صورت عدم پرداخت مهریه، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، امکان توقیف اموال زوج و نیز ممنوع الخروج کردن و ممنوع المعامله کردن زوج بابت عدم پرداخت مهریه و عدم اقدام جهت اجرای مفاد اجرائیه صادر می شود.در صورتی که در این مرحله، زوج، اقدام به پرداخت مهریه و جلب رضایت زوجه نماید نیاز به پرداخت نیم عشر دولتی نمی باشد اما اگر مراحل اجرائی ادامه یابد و منجر به مزایده اموال زوج و یا پرداخت اموال منقول توقیف شده زوج شود، نیم عشر هزینه اجرایی،اززوج، دریافت، وبه حساب دولت، واریز می شود.
۲)مطالبه مهریه از طریق دادگاههای خانواده
در این حالت، وکیل زوجه در تهران ومراکز استانها، با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، ودرسایر شهرستانها، بامراجعه مستقیم به دفتر دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه، می نماید، قبل از تقدیم دادخواست، در هنگام رسیدگی و یا بعد از تقدیم دادخواست، امکان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین خواسته، نیز وجود دارد.صدور قرار تأمین خواسته به معنی درخواست توقیف اموال منقول و غیر منقول زوج می باشد که توسط دادگاه، با توجه به رسمی بودن سند ازدواج، پذیرفته خواهد شد.جهت صدور قرار تأمین خواسته براساس سند ازدواج، نیاز به تودیع خسارت احتمالی توسط وکیل زوجه نمی باشد و صرف درخواست، امکان پذیرش از طرف دادگاه را دارد.دادگاهی که پرونده به وی ارجاع می شود پس از تعیین وقت رسیدگی به اصالت سند ازدواج و اظهارات طرفین، رسیدگی نموده و رأی مقتضی معمولا مبنی بر محکومیت زوج و پرداخت مهریه صادر می نماید، این رأی، قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر را دارد و زوج می تواند به محض قطعی شدن رأی در صورت عدم تمکن مالی جهت پرداخت یکجای مهریه دادخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط مهریه به دادگاه صادر کننده حکم بدوی تقدیم نماید. این درخواست با توجه به قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی وقانون جدید اعسار، مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت اثبات اعسار زوج، پرداخت مهریه به صورت اقساط تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.این رأی نیز ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوا ی مطالبه مهریه

۱)کارت ملی و شناسنامه متقاضی
۲)سند ازدواج
در صورتی که سند ازدواج در دسترس نیست امکان اخذ رونوشت عقدنامه از دفتر ازدواجی که عقد در آن منعقد شده، توسط متقاضی و یا وکیل وی وجود دارد با مراجعه به دفتر ازدواج رسمی که عقد ازدواج در آن ثبت و سند ازدواج صادر شده است و با پرداخت هزینه ی مقرر، امکان اخذ رونوشت سند ازدواج وجود دارد که این رونوشت جایگزین سند ازدواج شده و جزو مدارک به دادگاه و یا اداره ی اجرای اسناد رسمی ثبت تقدیم می شود.
۳)وکالتنامه وکیل
جهت طرح دعوای مطالبه مهریه وکالتنامه وکیل نیز یکی دیگر از مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دادگاه و یا اداره ی اجرای اسناد رسمی ثبت می باشد.مراحل انجام کار جهت مطالبه مهریه به شرح زیر است:
ابتدا، دادخواست و یا درخواست اجرای مهریه، بسته به اینکه پرونده در دادگاه مطرح شود و یا اجرای اسناد رسمی ثبت تقدیم می شود بعداز ابلاغ اجرائیه و یا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل شده و پس از رسیدگی و قطعیت حکم، امکان وصول مهریه وجود دارد.طول مدت دعوای مهریه در دادگاه، تا زمان قطعیت رأی معمولا حدود ۳ الی ۶ ماه می باشد و از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت، معمولا ۳ ماه زمان، جهت اخذ نتیجه نیاز دارد.

وکیل مهریه

با توجه به اینکه مبلغ مهریه، معمولا کمتر از ۵۰ میلیون تومان نمی باشد، کارآموز وکالت، به تنهایی امکان قبول وکالت در پرونده ی مهریه را ندارد و لازم است وکیل پایه یک دادگستری در پرونده ی مهریه اعلام وکالت نماید.وکیل پایه یک دادگستری به وکیلی اطلاق می شود که پس از قبولی در آزمون کانون وکلای دادگستری و گذراندن موفقیت آمیز دوره ی کارآموزی به مدت ۱۸ ماه و سپس قبولی در آزمون شفاهی و کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری، به دریافت پروانه وکالت پایه ۱ دادگستری نائل می شود.

وکیل پایه یک دادگستری حق دخالت در کلیه دعاوی و پرونده ها را به صورت مستقل دارد. اما در صورتی که شما کارآموز وکالت، به عنوان وکیل انتخاب می فرمایید دقت بفرمایید لازم است کارآموز وکالت به همراه یک وکیل پایه یک دادگستری، اعلام وکالت نموده تا امکان طرح پرونده ی مطالبه مهریه را داشته باشد.در صورتی که نیاز به خدمات وکیل دارید و امکان پرداخت هزینه های حق الوکاله را ندارید می توانید با مراجعه به اداره ی معاضدت کانون وکلای دادگستری،درتهران، به نشانی، خیابان سعدی جنوبی ودر مراکز استانها، بهکانون وکلای دادگستری استان مربوطه، درخواست وکیل معاضدتی و رایگان بنمایید.

در صورتی که حائز شرایط باشید، کانون وکلای دادگستری، با تعیین وکیل معاضدتی برای شما، امکان طرح پرونده ی مهریه را ایجاد خواهد نمود.دقت بفرمایید حق الوکاله وکیل و هزینه های دادرسی نیز،با محکومیت مستنکف از پرداخت مهریه یا زوج، قابل دریافت می باشد.

در هنگام تقدیم دادخواست، محکومیت زوج به پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه های دادرسی را نیز مطالبه بفرمایید.مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه داران عدالت در سراسر کشور ایران، امکان معرفی وکیل مهریه به شما عزیزان را دارد.گروه وکلای عدالت با تشکیل دپارتمان اختصاصی وکیل مهریه، تمامی دعاوی خانواده اعم از مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، حضانت فرزند، فسخ نکاح، تدلیس در ازدواج، نفقه زوجه و نفقه فرزندان، اجرت المثل ،نحله و سایر دعاوی خانواده را با انتخاب دو وکیل پایه یک دادگستری، از ابتدا تا انتها برای شما انجام خواهد داد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل مهریه در مشهد»

  1. بازتاب: شماره وکیل خوب در مشهد | وکیل خوب در مشهد | 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004