وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

 

<<<عدم استحقاق مهریه به زن>>>

در چه شرایط مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟
سوالی که گاهی برای مرد پیش می آید این است که در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟ و وکیل طلاق می‌تواند چگونه رفع ابهام نماید.

بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.
پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه
که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد .

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*سوال:آیا طلاق دادن زن بدون مهریه هم شرایط و راه هایی دارد؟
فقط در مهریه عندااسطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است.
در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعة واحده مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند، که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود.
و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

*اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند.
فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی:

«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»
پس در طلاق، زن باکره، مستحق نصف مهریه می باشد.
* ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد، بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در طلاق توافقی یا طلاق زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند.

که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) و ندادن مهریه توسط مرد ندارد.

* اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به “مهریه” نیست.

و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*اما در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد ؟
طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد به شرح ذیل است:
الف: بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.
ب: به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود.
تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
پ: در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

*جهت هرگونه اقدام جهت وصول مهریه و بدون هزینه دادرسی میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری

و متخصص در زمینه خانواده ( وکیل خانواده) با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس بگیرید.