وکیل مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

مهریه از طریق اداره ثبت

* مهریه یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که به مجرد عقد زن مالک آن می شود و زوج مکلف است آن را پرداخت نماید “وکیل مهریه در مشهد” .
در برخی موارد که زوجین تمایلی به ادامه ی زندگی با یکدیگر ندارند “وکیل طلاق در مشهد” زوجه می تواند آن را یا از طریق اداره ثبت و یا دادگاه مطالبه نماید “وکیل اداره ثبت در مشهد” . در این مطلب به اختصارتقاضای مهریه از طریق اداره ثبت را توضیح” وکیل مهریه در مشهد” خواهیم داد.

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

* سوالی که مکررا از بهترین وکیل خانواده پرسیده می شود آن است که گرفتن مهریه از طریق اداره ثبت “وکیل اداره ثبت مشهد” چه مراحلی دارد ؟

* در پاسخ به این سوال وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان می دارد گام اول در مورد این شیوه آن است که زوجه باید به محضری که عقد آنان در آن صورت گرفته است مراجعه نماید “وکیل حقوقی در مشهد” و تقاضای اجراییه برای اداره ی ثبت را بنماید” وکیل اداره ثبت مشهد” که باید حتما سند ازدواج و شناسنامه به همراه داشته باشد .دفتر ازدواج پس از بررسی مدارک اقدام به صدور اجراییه “وکیل اجرای احکام مشهد” می نماید .

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

* در گام دوم زوجه می بایست اجراییه ی مذکوربه همراه مدارک دیگر را به اداره ی ثبت تحویل دهد” وکیل طلاق توافقی در مشهد” و اگر زوج اموالی دارد ان را با ذکر مشخصات معرفی نماید در غیر این صورت استعلامات لازم از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و راهنمایی و رانندگی گرفته “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” خواهد شد .

* در گام بعدی در صورتی که زوج اموالی نداشته باشد زوجه باید پرونده ی خود را در اداره ی ثبت مختومه نماید “وکیل اداره ثبت مشهد” و از طریق دادگاه برای گرفتن مهریه اقدام کند “وکیل دادگستری مشهد” اما اگراز زوجه اموالی شناسایی گردد زوجه می تواند با توجه به میزان مهریه ی خود این اموال را توقیف نماید”وکیل مهریه در مشهد” .

 

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

 

بدین مفهوم زوجه می بایست مهریه ی خود را تقسیم کند و هر قسمت را برای یک توقیف در نظر بگیرد “وکیل حقوقی در مشهد “که این توقیفات شامل توقیف خودرو، ملک ،حساب بانکی ،کسر از حقوق ،ممنوع الخروجی …. می باشد .

در صورتی که زوج پس از دریافت اجراییه مبادرت به فروش اموال خود نماید ‘در حکم فرار از دین’ بوده و زوجه می تواند شکایت “وکیل فرار از دین در مشهد” نماید .اما اگر زوج پس از اطلاع ازاین موضوع مهریه ی همسر خود را بپردازد “وکیل مهریه در مشهد” از کلیه ی توقیفات رفع اثر خواهد شد در غیر این صورت اموال مذکور به مزایده گذاشته خواهد شد”وکیل مزایده در مشهد” ومبلغ حاصل از مزایده به زوجه پرداخت” وکیل مزایده در مشهد” خواهد شد .

 

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

* لازم به ذکر است در صورتی که زوجه بنا به هر دلیلی تمایل به پیگیری پرونده از طریق ثبت را پس از مدتی نداشته باشد “وکیل اداره ثبت مشهد” باید درخواست انصراف و مختومه شدن پرونده را به اداره ی مذکورتقدیم نماید “وکیل حقوقی در مشهد “و نکته ی مهم دیگر آن است که زوجه نمیتواند به طور همزمان از طریق دادگاه و اداره ی ثبت تقاضای مهریه نماید “وکیل دادگاه در مشهد” تنها در یکی از این دو مرجع میتواند پرونده داشته باشد .

*** زن می‌تواند جهت اخذ مهریه از اداره ثبت یا دادگاه از طریق وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اقدام نموده و ظرف کمتر از 3روز به توقیف اموال همسرشان برسند و مرد می‌تواند در جهت آگاهی ازاینکه چه اموالی مستثنیات دین میباشد و چه اموال‌ی قابل توقیف از ناحیه زوجه نمی‌باشد با بهترین وکیل مشهد و وکیل خوب مشهد با شماره تلفن 09153104004 تماس حاصل نمایند.