وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه


وکیل نفقه در مشهد

 

جهت هرگونه سوال و سهولت در انجام مراحل پرونده نفقه با وکیل دادگستری با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ هماهنگ نمائید .

با وقوع عقد نکاح و آغاز زندگی مشترک حقوق و تکالیفی برای زوجین نسبت به یکدیگر به وجود می آید که برخی از آنها جنبه ی مالی دارد و برخی غیرمالی.یکی از مهم ترین تکالیف زوج درمقابل زوجه پرداخت نفقه می باشد. در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد همسر،فرزندان و خویشان دارای سه مبنای شرعی،آیات،روایات و اجتماع می باشد.اما اینکه نفقه چیست و در چه مواردی به زن تعلق می گیرد و درصورت عدم پرداخت زوجه چه راهکاری دارد را در این مطلب مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نفقه :

نفقه در لغت به معنای هزینه،خرج،روزی،مایحتاج و معاش آمده است که معنای اصطلاحی آن هم به معنی لغوی نزدیک است و عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 

نفقه زوجه :

قانون گذار در ماده ی ۱۱۰۵قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و در تداوم این امتیاز به موجب ماده ی ۱۱۰۶قانون مدنی تکلیفی مهم بر دوش او نهاده است و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته است اما در عقد موقت نفقه به عهده ی شوهر نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

تعریف نفقه :

ماده۱۱۰۷قانون مدنی نفقه را اینگونه تعریف می نماید”:نفقه عبارت است از مسکن،البسه،اثاث البیت ،غذا که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت داشتن به خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء”

آنچه حائز اهمیت می باشد این است که نفقه فقط شامل موارد مذکور در ماده نیست زیرا آنچه ذکر گردیده از باب مثال می باشد و هرچه بر حسب “عرف”مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه است هم چنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر و صاحب مالک این نظر را پذیرفته و رجوع به”عرف”را برای تعیین نفقه لازم می دانند. در پرداخت نفقه شان زوجه وضعیت اجتماعی و خانوادگی او اهمیت دارد.

وکیل خانواده در مشهد

در قانون ۲ نفقه برای مطالبه زوجه در نظر گرفته شده است:

۱-نفقه معوقه

۲-نفقه جاریه

نفقه معوقه :

این نفقه مربوط به گذشته است یعنی اگر زوجه چند ماه یا چند سال مبلغی به عنوان نفقه دریافت نکرده باشد می تواند طی دادخواستی نفقه ی معوقه ی خود را مطالبه نماید.که میزان آن یا درسند نکاحیه توافق شده یا در صورت عدم تعیین از طریق ارجاع به کارشناسی مشخص می گردد.

نفقه جاریه:این نفقه از تاریخ تقویم دادخواست با ذکر مبلغ مشخص و برای مدتی است که دادخواست مشخص شده.

 

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه:برای الزام زوج به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد:

ضمانت اجرای مدنی:

در ماده ی ۱۱۱۱قانون مدنی این حق به زوجه داده شده است که درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع نماید که در اینصورت محکه میزان نفقه را مشخص و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید و در صورتی که الزام شوهر به دادن نفقه ممکن نباشد و یا اموالی نداشته باشد که نفقه را تامین کند دادگاه او را مجبور به طلاق می نماید.

ضمانت اجرای کیفری:

در ماده ی ۶۴۲ تعزیرات اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه بیان شده است:”هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به ۳ ماه ویک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می نماید:”

تعلق نفقه به زوجه :

زوجه در صورتی مستحق دریافت نفقه خواهد بود که در تمکین زوج باشد که ۲ نوع تمکین مدنظرقانون گذار است:

۱-تمکین عام

۲-تمکین خاص

تمکین عام :

به معنای احترام و سازگاری در زندگی است که مهم آن زندگی مشترک می باشد

 

تمکین خاص :

به معنای داشتن رابطه زناشویی میان زوجین است بنابراین اگر زوجه در تمکین (عام و خاص) همسر خود نباشد استثناء دریافت نفقه را نخواهد داشت و نمی تواند مطالبه نفقه نماید اما قانون گذار در ماده ی ۱۰۸۵ قانون یک استناد در این مورد قرار داده است که در صورتی که زوجه باکره باشد و هیچ نوع تمکینی انجام نداده باشد می تواند از حق حبس خود استفاده نماید بدین مفهوم که حتی درصورت عدم تمکین مستحق نفقه خواهد بود این حق حبس مانع از دریافت نفقه نیست.

لازم به ذکر است که زوجه برای دریافت نفقه نیاز نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که باید عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.