وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

نفقه دوران عقد

وکیل نفقه زوجه در مشهد

یک وکیل خوب خانواده در مشهد و متخصص در دعاوی خانوادگی توضیح می دهد: بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد. در این جا چندین سوال مطرح می شود که سعی شده است در این مختصر به همه آن ها جواب داده شود.

نفقه

* نفقه چیست و چه چیزهایی شامل آن می شود؟

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

وکیل خانواده در مشهد

* آیا می توان در عقد نکاح دائم شرط مرد که به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق حقوق زوجه تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

بهترین وکیل نفقه مشهد

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

* هزینه های درمان زوجه که جزء نفقه است تا چه میزان بر عهده مرد است؟
به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

* رابطه تمکین و نفقه چیست؟

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

 

انواع نفقه ی زوجه :

در قانون برای زوجه دو نوع نفقه در نظر گرفته شده است : نفقه معوقه و نفقه جاریه

* نفقه معوقه

نفقه ای است که شوهر در صورت تمکین زن به وی پرداخت نکرده و به تعویق افتاده است و زن می تواند با ارائه دادخواست مطالبه نفقه ی معوقه آن را از دادگاه بخواهد .اما نفقه ی جاریه نفقه ای است که زمان پرداخت آن سپری نشده و درحال حاضر به زن تعلق می گیرد . لازم به توضیح است که تنها زن نفقه ی معوقه و جاریه دارد و اولاد و اقارب تنها نفقه ی جاریه دارند و نمی توانند نفقه ی معوقه مطالبه نمایند .

* تعریف نفقه ی زوجه :

طبق ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه در عقد دائم بر عهده ی شوهر است و به محض عقد مرد تکلیف به پرداخت نفقه دارد .

* تعریف نفقه ی اولاد :

طبق ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی :” نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده ی مادر است .”

* تعریف نفقه ی اقارب :

طبق ماده ی ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است . نفقه ی اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق .

تمکین

* تمکین چیست؟

تمکین بدین معنی است که زوجه می بایستی در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده است سکنی گزیند و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت کند و در راستای این که قانون مدنی که مقرر کرده ریاست خانواده از خصایص شوهر است، عمل نماید. به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

* در دوران عقد نفقه چیست و چگونه است؟

اگر زوجین بعد از عقد نکاح دائم بر سر موعد مراسم عروسی و زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه قضایی بر این متمایل است که در این دوران تا زمان موعد شروع زندگی مشترک به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد

* اما اگر زوج، زوجه را بلاتکلیف رها کند و اقدامی برای شروع زندگی پس از آن تاریخ نکند زوجه می تواند مطالبه نفقه کند.

اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نشده باشد زوجه دارای حق حبس است بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است – و لو این که مهریه توسط دادگاه تقسیط گردد – می تواند از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع اسقاط حق نفقه نمی کند.

نکته: زندگی مشترک زوجین در اصطلاح حقوقی ظهور در تمکین زن دارد از این رو در دادگاه ها و بار اثبات به عهده مرد است که ثابت کنید زن تمکین نمی کند و ناشزه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد با این توضیح که اگر زنی به دادگاه برای حقوق زوجه معوقه مراجعه کند در حالی که مدت زمانی را که خواهان حق خود آن است در یک منزل با شوهر زندگی می کرده است از نظر محاکم زندگی مشترک با شوهر ظهور در دریافت نفقه دارد و بار اثبات بر عهده اوست. بنابراین در این موارد غالبا دادگاه ها مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی پذیرند.

وکیل نفقه در مشهد

* میزان نفقه زن چه مقدار است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است همانطور که اشاره شد ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت است.

* اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار حق زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان حقوق زوجه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان حقوق زوجه، از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده می کند.

نکته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه داردد دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن حقوق زوجه نمی گردد.

نکته: دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه در سال های اخیر توسط دادگاه های خانواده پذیرفته نمی شود و زن می بایستی صرفا دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

* برای مطالبه نفقه باید از کجا شروع کنیم؟

قبل از هر چیز بهتر است برای دانستن کامل حقوق خود و درصد موفقیت در پرونده با ما تماس بگیرید اما نفقه یک وجه حقوقی دارد که می توان با توجه به مقدار نفقه ای که درخواست می شود دادخواست نفقه را تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه کرد اگر میزان حقوق زوجه و یا تقدیم آن در اصطلاح حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق دادگاه خانواده قابل پیگیری است.

اما نپرداختن نفقه دارای وجه کیفری است

 

شرایط تعدیل نفقه

* شکایت نفقه در شورای حل اختلاف :

طبق ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و این امر تکلیفی است برای زوج و در صورتی که نفقه پرداخت نگردد زن می تواند طرح دعوی برای مطالبه ی نفقه نماید .برحسب اینکه میزان نفقه چه میزان باشد مرجع رسیدگی متفاوت است مبلغ مذکور توسط کارشناس تعیین می گردد و شورا صلاحیت ندارد که راسا میزان نفقه را مشخص کند .

وکیل کیفری در مشهد

* تعدیل نفقه :

تعدیل در لغت به معنای تنظیم و تبدیل کردن است . در صورتی که میزان نفقه تعیین گردد و به واسطه ی تغییر شرایط زندگی و افزلیش تورم مبلغ نفقه متعارف وضعیت زوجه نباشد زوجه می تواند تقاضای تعدیل نفقه را بنماید .دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و بر اساس آن رای صادر می نماید .

* نحوه ی اثبات عدم پرداخت نفقه :

در دادگاه نفقه زوجه با دلایل و مستندات خود مانند اینکه خود هزینه های زندگی و درمانی را پرداخت می نماید و یا اینکه زوج مدتی است منزل مشترک را ترک نموده است می تواند عدم پرداخت نفقه از جانب زوج را اثبات نماید در مقابل زوج می بایست با دلایل خود پرداخت نفقه را اثبات نماید .

* نحوه ی تقویم نفقه :

نفقه امری است که باید توسط دادگاه تعیین گردد و دادگاه یا شورا راسا نمی توانند اقدام به تعیین نفقه نمایند . کارشناس دادگستری با توجه به وضعیت زوجه و شئونات زندگی وی میزان نفقه تقویم می گردد که زوج می تواند به مبلغ مذکور اعتراض نماید .

 

وکیل نفقه در مشهد

با ما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004