وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

 

نفقه

نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه نوشته شده است:
نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل :

مسکن و البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان.

 

وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

*** آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد

جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند.

***در نفقه زن چنانکه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برمی‌آید وضعیت و احتیاجات ” زن” به طور متعارف ملاک عمل است

نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکن میباشد شوهر به ناچار باید

وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند فراهم آورد.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

***نفقه در دوران عقد به زوجه تعلق نمی گیرد مگر اینکه زوجه اعلام آمادگی برای شروع زندگی مشترک را نماید.

که از چند طریق این امر ممکن است( اظهارنامه، استشهادیه).
***پرداخت نفقه به عهده چه شخصی می باشد؟

مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

*** در نفقه اولاد پرداخت به عهده چه کسی میباشد؟
١- پدر
٢- جد پدری
( نبودن یا عدم قدرت و توانایی مالی آنها)
٣-مادر
۴-جد مادری

 

 

وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** نفقه اولاد تا چه زمانی به عهده پدر می باشد؟ در شرع و قانون سن معینی در نظر گرفته نشده

اما عرفاً مادام که اولاد دارای شغل و درآمد نباشد پرداخت نفقه به عهده پدر میباشد،

که برای دختر تا سن ازدواج و برای پسر تا زمان شغل و تحصیل، سربازی میباشد.

***نفقه طفل نامشروع به عهده چه شخصی است؟ توسط پدر عرفی الزامی میباشد.

همچنان که گرفتن‌شناسنامه و نفقه از وظایف و تکالیف پدر عرفی می باشد.
***با وقوع اختلاف بین پدر و مادر اگر فرزندان حاضر به زندگی با پدر نباشند آیا مستحق نفقه می‌باشند؟

در جواب باید بگویم بله ( اگر چه از نظر شرعی عدم اطاعت فرزندان از پدر امری حرام است).

 

وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** کسی که محکوم به نفقه می باشد اگر غایب یا آن را نپردازد چگونه از او دریافت می گردد؟ از اموال او برداشت می شود اگر مال نداشته همسر یا شخص دیگری با اجازه دادگاه نفقه را به عنوان قرض پرداخت و سپس از محکوم مطالبه می کند.

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل نفقه در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل نفقه در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب در مشهد

  2. بازتاب: وکیل دادگاه خانواده در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004