وکیل نفقه در گلبهار

بهترین وکیل نفقه در مشهد

بهترین وکیل نفقه در مشهد


وکیل نفقه در گلبهار

* نفقه برای نامزد :

عده ای معتقدند در دوران نامزدی نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد زیرا روابط و تکلیف زوجین آغاز نشده است و زمانی که زندگی مشترک آغاز گردید در صورت تمکین نفقه به زن تعلق می گیرد اما لازم به توضیح است که طبق قانون به محض وقوع عقد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر آغاز می گردد و یکی از این تکالیف پرداخت نفقه به زوجه می باشد بنابراین اگر در دوران نامزدی عقد نکاح میان زوجین باشد پرداخت نفقه از سوی زوج واجب است .

* تفاوت شکایت کیفری نفقه با دادخواست نفقه

در صورتی که زوج شش ماه به زوجه نفقه نپردازد و وی در عسر و حرج قرار بگیرد می تواند از دادگاه درخواست نفقه ی معوقه را بنماید این درخواست یک دعوای حقوقی است و عنوان دادخواست نفقه را دارد اگر عدم پرداخت نفقه در دادگاه اثبات گردد دادگاه زوج را ملزم به پرداخت نفقه می کند و باید مبلغ مذکور را بپردازد در صورتی که مرد با توان مالی از پرداخت نفقه امتناع نماید زن میتواند به ستناد رای دادگاه حقوقی شکایت کیفری مبنی بر عدم پرداخت نفقه را از سوی زوج مطرح نماید که در این صورت مجازات حبس برای زوج در نظر گرفته شده است .

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* مراحل دادخواست نفقه :

اگر زن تقاضای نفقه ی معوقه خود را داشته باشد باید با مدارک و اسنادی که دلالت بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید و دادخواست خود را ثبت نماید .لازم به توضیح است که در دادگاه مرد باید پرداخت نفقه را اثبات نماید در صورت عدم اثبات دادگاه وی را ملزم به پرداخت نفقه زوجه طبق نظر کارشناس میکند .طبق قانون زمانی نفقه به زن تعلق می گیرد که در تمکین مرد بوده باشد و منزل مشترک را ترک نکرده باشد .

اگر زن در طلاق توافق نماید نفقه طفل به عهده او باشد و بعد از طلاق میتواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را از پدر فرزند مطالبه نماید چون مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نفقه فرزند به عهده پدر می باشد.

مخارج دانشگاه

آیا مخارج دانشگاه جزو نفقه می باشد؟ مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی خیر ولی اگر زوجه هنگام عقد ازدواج دانشجو باشد و ادامه تحصیل مورد قبول زوج باشد و تعهد به پرداخت کند، زوج متعهد است و بایستی پرداخت کند.

* نفقه ی زن باردار

اگر زنی باردار باشد و مرد نفقه ای نپردازد زن می تواند از دادگاه نفقه ی خود و فرزندش را مطالبه نماید اما اگر زن و مرد از یکدیگر جدا شده اند و زن باردار است مرد تا زمان وضع حمل زن باید نفقه به وی بپردازد .

سوال متداول از وکیل پایه یک دادگستری این می باشد آیا اگر زن شاغل باشد نفقه به زن تعلق میگیرد مطابق قانون مرد موظف است به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت اشتغال و سر کار رفتن زن نمیتواند مانع از پرداخت نفقه شود.

نفقه در دوران عقد

آیا نفقه در دوران عقد به زن تعلق می‌گیرد؟ به محض انعقاد عقد نکاح نفقه به زن تعلق می‌گیرد.

 

وکیل دعاوی خانوادگی توضیح می دهد: بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد. در این جا چندین سوال مطرح می شود که سعی شده است در این مختصر به همه آن ها جواب داده شود.

نفقه والدین و فرزندان در صورت نیازمندی و نفقه زن دائم، واجب، و نفقه سایر خویشاوندان مستحب است. نفقه همسر در صورت نشوز یا طلاق ساقط می‌شود.

 

نکته: هیچ مردی نمی تواند بدلیل اینکه همسر او سر کار می‌رود و شاغل است به او نفقه نپردازد زیرا مطابق قوانین پرداخت نفقه زن از جمله وظایف تصریح شده در قانون و مرد باید آن را اجرا کند.

نکته: در قانون و شرع سن مشخص و معینی برای نفقه فرزندان وجود ندارد و عرفا تا مادامی که فرزند دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدرمسئول پرداخت نفقه است.

نکته: اگر زن در زمان بارداری طلاق بگیرد تا به دنیا آمدن فرزند، نفقه زن به عهده شوهر سابق میباشد.