وکیل پايه يک دادگستری مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل پايه يک دادگستری مشهد

 

 

صلاحیت قاضی

 

* قاضی به معنای حکم کننده است. یعنی کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت “وکیل کیفری در مشهد” نماید.

پیامبر اکرم صلی الله می فرمایند: زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته تا اینکه میان مردم داوری کند “وکیل داوری در مشهد” پس چنانچه عادلانه حکم کند جایگاهش در بهشت است یا اگر ستم کند در جهنم است.

وکیل کیفری در مشهد

* صلاحیت قاضی از آنجایی مورد اهمیت می باشد که صلاحیت شخص قاضی، شرط رسیدگی قضایی است. اگر قاضی صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
زیرا اگر قاضی صلاحیت نداشته باشد تصمیمات او عادلانه نخواهد بود و از بی طرفی خارج خواهد شد و عدالت برقرار نخواهد “وکیل کیفری در مشهد” شد.

 

وکیل پايه يک دادگستری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* صفات قاضی عبارتند از >>>
١- بلوغ
٢-عقل
٣- ایمان
۴-عدالت اجتهاد
۵- مرد بودن: البته در حال حاضر در مورد وضعیت زنان برای امر قضاوت در قانون مقرر شده است که بانوان دارنده پایه قضایی با وجود شرایط می توانند در دادگاه مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار” وکیل سرپرستی در مشهد” به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته “وکیل قیم در مشهد” باشند.
۶- حلال زادگی
٧- اعلمیت

 

وکیل پايه يک دادگستری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* شرایط قاضی بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران >>>

۱ – ایمان و عدالت :و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی” وکیل دادگستری در مشهد” ایران.
٢-طهارت مولد: حلال زادگی
۳- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی
۴ -صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵- دارا بودن اجتهاد: به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

* آیا می دانستید که قاضی دادگاه را هم می توان رد کرد و به صلاحیت ایشان ایراد گرفت “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران مواردی هستند که می توان بر اساس آن قاضی دادگاه را رد” وکیل در مشهد “نمود>>>

 

 

وکیل پايه يک دادگستری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند “وکیل حقوقی در مشهد “و طرفین دعوا نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم وجود “وکیل پایه یک مشهد” داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی “وکیل کیفری در مشهد” باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم “وکیل ارث در مشهد” باشد.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده “وکیل پایه یک مشهد” یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی” وکیل حقوقی در مشهد” یا کیفری “وکیل کیفری در مشهد” مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته “وکیل اجرای احکام در مشهد” باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته “وکیل خوب در مشهد” باشند.

تبصره: شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

 

وکیل پايه يک دادگستری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*نکات مهم در مورد بررسی صلاحیت قضات >>>

*بررسی صلاحیت قاضی، تکلیف قانونی خودش است. اما طرفین هم حق ایراد رد دادرس را دارند.
* طبق ماده ۴۲۱ ایراد رد باید قبل از صدور رای “بهترین وکیل در مشهد “باشد.
* جهات رد دادرس در شش بند در ماده ۴۲۱ حصری است، اما هر جهت می تواند مصادیق متعددی در عمل داشته “وکیل خوب در مشهد” باشد.
*طرفین دعوا شامل مباشر، شریک و معاون و شاکی است و شامل وکلای طرفین نمی شود.
*مطرح بودن دعوا میان قاضی و طرفین از قبل از جهات رد است، نه مطرح شدن دعوا پس از ارجاع پرونده (به غیر از جلب دادرسی، منع تعقیب) سایر قرار ها و تصمیمات دادسرا از جهات رد دادرس نیست.
*رسیدگی به پرونده کیفری بدون اظهار نظر ماهوی یا اظهار نظر ماهوی در دعوای حقوقی جهت رد نیست “وکیل خوب در مشهد” .
*شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
*رسیدگی در دیوان عالی کشور مطابق ماده ۴۶۸ شکلی میباشد “وکیل دیوانعالی کشور در مشهد” از جهات رد دادرس نیست.
* صرف وصایت هم از جهات رد بند ‘ب’ نیست “وکیل ارث در مشهد” مگر این که مشمول بند ث’ ماده ۴۲۱ بشود” وکیل ارثیه در مشهد” .

وکیل حقوقی در مشهد

* تفاوت ایراد عدم صلاحیت قاضی در دادسرا و دادگاه >>>

* دادسرا >>>
در صورت’ قبول’ ایراد: *دادستان> امتناع از مداخله و ادامه امر توسط جانشین دادستان.
*بازپرس> قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع به جانشین بازپرس.

در صورت’ رد’ ایراد:
* دادستان> ادامه انجام وظایف قانونی.
* بازپرس> قرار رد ایراد رد دادرس،که غیر قطعی میباشد

و ظرف ده روز در دادگاه صالح رسیدگی و رای دادگاه قطعی می باشد.

 

وکیل پايه يک دادگستری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دادگاه >>>

در صورت ‘قبول’ ایراد:
یک: وحدت قاضی>>>
در وحدت قاضی در صورت قبول قرار، امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل. شعبه دیگر یا نزدیکترین شعبه هم‌عرض.
این قرار قطعی است.

ار.
در صورت ‘رد’ >تصمیم گیری با دو عضو دیگر.

*به ۲ یا ۳ قاضی> ‘قبول’> قرار امتناع از رسیدگی، وتکمیل دادگاه با مستشار.
در صورت ‘رد’ > ارسال پرونده به دیوان عالی کشور.

* جهت آشنایی با موارد رد دادرس و آشنایی با جهات نقض آرا به دلیل عدم صلاحیت قاضی رسیدگی کننده به پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده چه در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب میتوانید با وکیل متخصص و پايه يک دادگستری در مشهد مشاوره کنید. شماره تماس وکیل خوب مشهد و بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل پايه يک دادگستری مشهد»

  1. بازتاب: وکیل حرفه ای در مشهد - 09153104004 - وکیل تقریر اظهارنامه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004