وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل مدافع

 

* حق داشتن وکیل از نگاه حقوق بشر و حقوق ایران و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* در حقوق بشر و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” است.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

درماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن پیوسته است و قوانین آن الزام آور است.
بیان شده:

* متهم باید وقت و امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است “وکیل پایه یک دادگستری مشهد “، داشته باشد.
بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود. در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند.
او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و نیز در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد وکیل پایه یک دادگستری مشهد” ، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

* دولت ایران میثاق را در ارديبهشت 1354 به تصويب رسانده است و به اين ترتيب به آن اعتبار قانوني بخشيده و خود را به آن متعهد ساخته است “وکیل حقوق بین‌الملل در مشهد” بنابراین مفاد آن در کشور ما نیز الزام آور است.

* در قوانین داخلی ما نیز در اصل 35 قانون اساسی گفته شده :در همه ی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند “وکیل دادگستری در مشهد “باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

* قانون اساسی بعنوان برترین قانون کشور است و هیچ یک از قوانین و مقررات نباید در تضاد با آن باشد.
این اصل عام است و در مورد همه ی دادگاهها صادق است . تفاوتی بین دادگاههای عمومی و اختصاصی و دادگاههای حقوقی و کیفری وجود ندارد “وکیل حقوقی در مشهد” و تفاوتی هم بین محکومان عادی و محکومان سیاسی نیست “وکیل کیفری در مشهد” . همه ی متهمان باید حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

*حق داشتن وکیل به دلیل اهمیت آن در ماده 3 قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار “وکیل حقوق شهروندی در مشهد” گرفته و بیان شده است که: محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

* حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی الزامی به نظر میرسد مخصوصا در دادگاهای کیفری که حیثیت و جان و آبروی افراد در میان است “وکیل کیفری در مشهد” و حضور وکیل ضروری تر است.

در ماده 128 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر شده است که : متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام “وکیل جنائی در مشهد” کند.

* حضور وکیل از مرحله شروع تحقیقات تا اجرای حکم ضروری است “وکیل در دادسرا مشهد” زیرا در این صورت وکیل میتواند حقوقی از جمله اصل برائت،حق سکوت ،چگونگی انجام بازجویی قانونی و … را به موکل ش در مرحله تحقیقات مقدماتی گوشزد “وکیل در دادسرا مشهد “کند و همچنین در دادگاه نیز با استفاده از تخصص خود “وکیل دادگاه مشهد” ،اطلاعات فنی و آگاهی ش به قوانین میتواند از حقوق موکل ش در برابر دادستان دفاع کند “وکیل در دادسرا مشهد” و این گونه توازن وتعادل در دادگاه بین دادستان و متهم با وجود وکیل ایجاد می‌شود” وکیل دادگاه در مشهد” .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

بنابراین ضروری است که افراد نسبت به این حق خود مطلع شوند تا جلوی نقض قوانین به خصوص در مرحله بازجویی گرفته “وکیل مرحله بازجویی و آگاهی مشهد “شود.

* اگر شخصی توانایی گرفتن وکیل نداشته باشد “وکیل دادگاه مشهد” همانطور که در اسناد بین المللی وهم قوانین موضوعه است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” دادگاه با توجه به نوع جرم و شدت مجازات میتواند برای او وکیل تسخیری انتخاب” وکیل دادگستری مشهد “کند .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

این حق در ماده 186 آیین دادرسی مورد توجه قرار گرفته است :

متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين نمايد “وکیل حقوقی مشهد “، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وکيل را ندارد “وکیل کیفری مشهد” از بين وکلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امکان از نزديکترين حوزه مجاور، وکيلي براي متهم تعيين خواهد كرد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و در صورتي که وکيل درخواست حق‌الوکاله كند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کرد “وکیل دادسرا مشهد “و در هرحال حق الوکاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز کند. حق الوکاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد” وکیل دادگستری مشهد
که البته در مورد قصاص نفس،حبس ابد،اعدام و رجم داشتن وکیل الزامی است “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” بنابراین اگر متهم ناتوان باشد در مورد این 4 جرم دادگاه ملزم به تعیین وکیل تسخیری میباشد”وکیل دادگاه مشهد” .

* حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ما از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی ردیفی از بودجه دادگستری برای تعیین وکیل برای اشخاصی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” اختصاص داده شده است.

 

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

* بنابراین حق داشتن و دسترسی به وکیل یک رکن اساسی برای “وکیل حقوقی مشهد” برقراری محاکمه عادلانه است.

* متهم نیز باید بتواند در تمام مراحل دادرسی امکان مشورت با وکیل خود برای اطلاع از قوانین را داشته باشد” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و اصل برابری افراد در برابر قانون ،دادگاهها را ملزم میکند که تفاوتی بین افراد برای استفاده از این حق “وکیل کیفری در مشهد قائل نشوند.

*** در جهت اخذ وکیل پایه یک دادگستری در ایران و بالاخص مشهد و در تمام مراحل از کلانتری و آگاهی و دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر و اعاده دادرسی تا مرحله اجرای حکم می‌توانید با موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس گرفته و با مشاوره با بهترین وکلای مشهد و انتخاب بهترین وکیل مشهد از خدمات حقوقی این مجموعه بهره مند شوید. شماره تماس: 09153104004