وکیل پایه یک در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک در مشهد

 

 

توقیف یا اخفای غیرقانونی

* مطابق ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی :
هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقام صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد. “وکیل کیفری در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد 09153104004

 

* ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی :
هر کس که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده” املاک در مشهد” و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی :
اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاد از ۵ روز توقیف نکرده باشد مجازات حبس از ۲ تا ۶ ماه خواهد بود.” بهترین وکیل در مشهد”

* ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳ اسم یا عنوان مجعول یا اسم علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد ” وکیل جعل در مشهد” علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل و تزویر محکوم خواهدشد. “وکیل جلب در مشهد

 

وکیل پایه یک در مشهد 09153104004

 

ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی :
چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محدود شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده “وکیل قتل در مشهد” یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص “وکیل قصاص در مشهد” یا پرداخت دیه ” وکیل دیه در مشهد “حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. “وکیل پایه یک در مشهد

* نکات مهم توقیف و اخفای غیرقانونی >>>

* مرتکب این جرم در ماده ۵۸۳ ‘هر کس’ می‌تواند باشد و محدود به مقامات دولتی نیست. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

*اقدام مرتکب نسبت به توقیف، حبس، یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز قانونی باشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

* این جرم، جرمی مستمر و عمدی می باشد. “وکیل پایه یک در مشهد”

* تفاوت توقیف و حبس >>>
حبس کردن معمولاً برای مدت طولانی تر و در داخل مکان معین و محصور انجام می شود، “وکیل کیفری در مشهد” توقیف لزوماً فرد در مکان محصور نگهداشته نمی‌شود بنابراین کسی که به عنوان مجعول سرنشینان خودرو را به بهانه بازرسی خودرو آنها مدتی در کنار خیابان نگه داشته و اجازه رفتن به آنها نمی‌دهد مرتکب توقیف غیرقانونی شده است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد 09153104004

 

* تفاوت مخفی کردن و حبس کردن >>>
در مخفی کردن دور نگه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب می باشد و این کار لزوماً در محل بسته و محصور انجام نمی شود، “وکیل کیفری در مشهد” مثل اینکه کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانه لزوماً قفل و بست محکمی داشته باشد. “وکیل پایه یک مشهد

* انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری مهم نیست،”وکیل مشهد” مثل اینکه معلمی دانش آموز را برای مجبور به درس خواندن اقدام به محبوس کردن نمایند. “وکیل کیفری در مشهد”
یا کارفرمایی که قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر، در را به روی او می بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود “وکیل اداره کار در مشهد”

* ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی: شرایط خاصی برای تخفیف مجازات مرتکب و معاون را بیان می دارد:

یک- اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب و
دو – قبل از انقضاء ۵ روز شخص توقیف شده یا محبوس را رها کند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* کیفیات مشدده در ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده:
یک- تهدید به قتل
دو – شکنجه و آزار بدنی
وکیل پایه یک مشهد

 

وکیل پایه یک در مشهد 09153104004

 

١- تهدید به قتل :
تهدید به قتل موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خود به طور مستقل جرم و مستوجب مجازات می باشد، ذکر این اقدام در ماده ۵۸۷ به عنوان یک کیفیت مشدده به معنی آنکه در اینجا با یکی از مصادیق تعدد مذکور در بخش انتهایی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی روبرو هستیم، لذا در عمل توقیف توام تهدید به قتل مجازات مذکور در ماده ۵٨٧ جانشین مجازات های مذکور در ماده ۵٨٣و۶۶٩ می‌شود.

٢- شکنجه و آزار بدنی :
اگر توقیف غیرقانونی توام با شکنجه و آزار بدنی باشد که می تواند منجر به قتل “وکیل قتل در مشهد” یا جراحت شود در این حالت قصاص یا دیه با مجازات تعزیری در ماده جمع می‌شود. “بهترین وکیل در مشهد

***جهت آشنایی با مواردی که توقیف یا اخفای غیرقانونی توسط مامورین دولت یا اشخاص در مکان های مختلف رخ می دهد می توانید با مجموعه حقوقی حق جویان تماس حاصل نموده و از وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و همچنین وکیل کیفری در مشهد بهره مند شوید.